Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism

Rasismforskning

Vi samordnar en bred, metodologiskt öppen och mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet.

Möt våra forskare

Forskarseminarier

Gästföreläsning - Negativ messianism i techno-animismens tid

Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) har den stora äran att välkomna historikern, filosofen och politikern, professor Achille Mbembe.

Mbembe är en framstående professor vid Institutet för Social och Ekonomisk forskning vid Witwatersrand University, Johannesburg, Sydafrika. Han var verkställande direktör för rådet för utveckling av samhällsvetenskaplig forskning i Afrika (CODESRIA) i Dakar, Senegal. Han har också varit gästprofessor vid universiteten i Harvard, Duke och Kalifornien i Berkeley i USA. Han har erkänts av National Research Foundation (NRF) i Sydafrika som en av kontinentens högsta forskare. Det stora antalet publikationer gav honom ett spontant rykte inom forskningsområdet på global nivå.

Öppen föreläsning.

Datum: 7 december.

Tid: 12.00-14.00.

Plats: Humanistiska Teatern - Engelska Parken.

Välkommen till föreläsningen!
CEMFOR