Rasismforskning

Vi samordnar en bred, metodologiskt öppen och mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet.

Forskarseminarier

Bokreleaser

Gästföreläsningar

Konferens "Rasism och Religion", 6-8 November 2019

Keynotes speakers

  • Jasmin Zine. Ph.D. Professor, Sociology/Religion & Culture/Muslim Studies Wilfrid Laurier University, Waterloo, ON.
  • Maria Emilia Tijoux. Docent i sociologi, FACSO, Universidad de Chile, FACSO, Universidad de Chile. 
  • David Theo Goldberg. Director and Professor, University of California. Humanities Research Institute. Executive Director Digital Media and Learning.

Läs mer här

  • PRENUMERERA PÅ CEMFORS NYHETSBREV
  • Moskéers och muslimska församlingars utsatthet och säkerhet i Sverige 2018
  • Boksläpp: French Populism and Discourses on Secularism