Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism

Rasismforskning

Vi samordnar en bred, metodologiskt öppen och mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet.

Forskarseminarier

Bokreleaser

Gästföreläsningar

Bokrelease och samtal: Alexandra Pascalidou och Irene Molina om utkantens mödrar

Den 1/10 bjuder CEMFOR in till en bokrelease av Alexandra Pascalidous Mammorna, som i sitt förord till boken skriver:

"Den här boken började med mödrar som grät över sina barns livlösa kroppar. Mammor som väckts mitt i natten av poliser som berättar att deras barn bragts om livet. Mammor som burit sina barn närmast hjärtat hela vägen till den sista vilan. Den här boken föddes i förtvivlan över de förlorade liven i förorten. Liv som blev siffror i en sorglig statistik. För att se människorna bakom siffrorna och försöka förstå fenomenet började jag intervjua mammor som mist sina barn i dödsskjutningar."

Under kvällen samtalar Pascalidou med Irene Molina, professor i kulturgeografi och forskare vid CEMFOR, som forskar inom projektet Invandrade mödrar – rasifierade barn. Vägval, konflikter och visioner, i ett samtal om utkantens mödrar.

Obs!
Anmälan krävs, senast 28/9. Anmäl dig här.

Välkommen!