Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism

CEMFOR firade ett år!

Den 15 februari 2018 firade CEMFOR ett år i Humanistiska teatern, Engelska parken. Jubileumsprogrammet innehöll en mix av intressanta presentationer och fantastiska kulturinslag. 

CEMFOR FIRADE ETT ÅR!

Centrum för Mångvetenskaplig Forskning om Rasism (CEMFOR) fyllde 1 år och bjöd in till en inspirerande eftermiddag i nya Humanistiska teatern den 15 februari 2018. Tillsammans med oss och medverkande gäster firades med en resa med korta föreläsningar: ”Rasism som kunskapsfält” och ”Rasism och Intersektionalitet”, speedföreläsningar med våra forskare. Fantastiska kulturinslag med världstjärnan Barbara Hendrix, urfolksfeministen Timimie Märak, poeten Amer Sarsour, gruppen Bahtale Roma och sångare och författaren Hans Caldaras.

Tack alla deltagare som kom och bidrog till ett fantastisk firandet!

Barbara Hendrix Hans Caldaras
Timimie Märak Bahtale roma
Samer Sarsour