BOKRELEASER HT 2018

Lokal: Engelska parken, 22-1017 (Hus 22)
Tid: 15.15
17.00 (om inte annat anges)

Alla event följs av mingel/postseminarium.

Välkommen!

Open Source Jihad. Problematizing the Academic Discourse on Islamic Terrorism in Contemporary Europe

5 december 2018, kl. 15.15-17.00
Uppsala universitet, Engelska parken, lokal 22-1017

Författare ​Per-Erik Nilsson samtalar med Amir Rostami, forskare i sociologi vid Stockholms universitet. 

 

TIDIGARE BOKRELEASER

Mammorna

1 oktober, kl. 18.00–20.00
Plats: Humanistiska teatern

Mödrarna från utkanten talar: Ett samtal mellan Alexandra Pascalidou, författare till boken Mammorna, och Irene Molina (CEMFOR) som forskar inom projektet Invandrade mödrar – rasifierade barn. Vägval, konflikter och visioner.

Anmälan krävs, senast 28/9
Anmäl dig här http://doit.medfarm.uu.se/kurt12490

Theorizing Nordic Nations as constituent partners of Black Europe and the African Diaspora

Datum: 5 juni, 2018. Tid: 15.15-17.00. Plats: Engelska parken, hus 22-1017. Uppsala universitet.

Stephen Small, är professor i afroamerikanska studier, University of California, Berkeley och har  undervisat på Department of African American Studies sedan 1994. Han fick sin Ph.D. i sociologi vid University of California, Berkeley, (1989); hans MS.C i samhällsvetenskap, från University of Bristol (1983); och hans B.A. (heders) i ekonomi och sociologi från University of Kent i Canterbury (1979).  Stephen Small’s forskning är organiserad kring den samhällsvetenskapliga analysen av samtida rasformationer, och behandlar kopplingar mellan historiska strukturer och samtida manifestationer av rasformationer i USA och på andra håll i den afrikanska diasporan. The importance of Black dialogues in the European academic sphere: An interview with UC Berkeley professor Stephen Small.

Abstract

20 frågor och svar på den svarta Europa. Den här boken sätter svarta människor i Europa i centrum för akademisk och politisk analys; definierar och förhör några av de viktigaste delarna av det svarta Europa, i det förflutna och nuvarande; och beskriver och utvecklar omständigheterna hos svarta människor i tolv nationer i Europa (listade nedan). Vilka är vi? Hur kom vi hit (historiskt)? Var finns vi? Vilka är våra ekonomiska, politiska och sociala omständigheter? Vilka är våra huvudorganisationer, inklusive svarta kvinnors organisationer? Vilka är våra prioriteringar och vilka åtgärder, aktiviteter är vi involverade i – vad är vår agens – för att möta den institutionella rasismen och uppnå social rättvisa?

Det finns 46 nationer i Europa, med mer än 770 miljoner människor. Jag uppskattar drygt 7 miljoner svarta människor i Europa som helhet, och jag uppskattar att mer än 90% av alla svarta människor i Europa idag finns i tolv nationer. Dessa nationer är Storbritannien, Frankrike, Nederländerna, Portugal och Belgien; Spanien, Tyskland och Italien; Danmark, Norge, Sverige och Irland. Detta är hjärtat av det Svarta Europa. The primary focus is on citizenship and institutional racism

Ethnic and Racial Studies

THE OXFORD HANDBOOK OF THE RADICAL RIGHT

Tid: 11 april, 2018 kl. 15.00-17.00. Plats: Engelska parken, hus 22-1017. Uppsala universitet.

By integrating various strands of scholarship on the radical right that covers different regions and different research perspectives, The Oxford Handbook of the Radical Right provides an authoritative and state of the art overview of the topic that will set the agenda for scholarship on the radical right for years to come.
Jens Rydgren is Chaired Professor of Sociology at Stockholm University. He is working within the fields of political sociology, ethnic relations, and social network analysis. He is the author and editor of several books - most recently, Class Politics and the Radical Right (ed. 2013, Routledge),and he publishes regularly in leading social science journals, such as the American Journal of Sociology, British Journal of Sociology, European Journal of Political Research, and Social Networks.                                           
Författare: Jens Rydgren. Discussant: Mattias Gardell och Heléne Lööw. Språk: Svenska.
 

VIT MIGRATION - KÖN, VITHET OCH PRIVILEGIER I TRANSNATIONELLA MIGRATIONSPROCESSER

Tid: 14 mars, 2018 kl. 15.00-17.00. Plats: Engelska parken, hus 22-1017, Uppsala universitet. 

Migration handlar inte alltid om en desperat jakt på en bättre framtid i Europa eller Nordamerika. Genom intervjuer med svenska kvinnor som migrerat till sydvästra USA, Singapore och den spanska solkusten utforskar sociologen Catrin Lundström samtida västerländsk migration, som präglas både av de transnationella ras- och klassprivilegier som vita migranter bär med sig och av en särskild sårbarhet kopplad till kön. Här diskuteras den dynamik som formar vita migrantkvinnors liv som välbärgade hemmafruar, medföljande och livsstilsmigranter. En del av kvinnorna i studien har flyttat för kärleks skull, medan andra har rest för att arbeta eller studera under en begränsad period men sedan stannat kvar. Några är medföljande till sina utlandsstationerade män under ett antal år. Andra väljer att tillbringa pensionen i ett annat land med en annan livsstil.

Om vithet och svenskhet

Författare: Catrin Lundström. Discussant: Katarina Mattsson.

SEKULARISM POPULISM XENOFOBI EN ESSÄ OM RELIGIONSDEBATTEN

Tid: Tisdag 6 februari, 2018 kl. 15.00 – 17.00                                                                              Plats: Engelska parken, hus 22-1017 Tid: 15.15-17.00.

Sekularism, populism, xenofobi granskar Mattias Martinson, professor vid teologiska institutionen, Uppsala universitet, den nya mediedebatten kring religion som kan skönjas ungefär från 2010 och framåt.      

Författare. Mattias Martinsson  Discussant: Per-Erik Nilsson     

                                           

DEN ENSAMME TERRORISTEN: OM LONEWOLVES, NÄTHAT OCH BRINNANDE FLYKTINGANLÄGGNINGAR

Tid: Måndag 2 oktober, 2017 kl 15-17.
Plats: Universitetshuset, sal VIII, Uppsala universitet.

Hotet från ensamagerande terrorister ökar. Även i Sverige. Vad drev Rakhmat Akilov, Anton Lundin Pettersson, Peter Mangs och Taimour Abdulwahab att döda för att nå politiska mål? Vad får en människa att attackera ett flykting- boende, en moské, en synagoga eller en romsk boplats?

Heléne Lööw, Mattias Gardell och Michael Dahlberg-Grundberg har, på uppdrag av den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, kartlagt attackerna mot asylboenden, bedömt hotet från ”ensamvargar” och undersökt sociala medier som politiskt verktyg för våldspredikanter i Sverige. Det övergripande syftet har varit att belysa symbiosen mellan organiserad och oorganiserad politisk våldsbrottslighet.

”Den ensamme terroristen?” är en skakande och grundligt underbyggd redogörelse för den våg av dödligt politiskt våld som skruvat upp oron i landet. Hur ska vi förstå utvecklingen? Och är den ensamme terroristen verkligen ensam?

Seminariet inleds med att författarna presenterar boken och dess resultat. Presentationen följs upp med ett samtal kring de utmaningar ensamagerande extremister innebär för samhället och dess myndigheter.

Seminariet är ett samarrangemang mellan CEMFOR och Centrum för polisforskning, Uppsala universitet, samt Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism och Ordfront förlag.

Inbjudan

Anmäl dig här

Läs recension på Aftonbladet.se

Boklista

Lions of the North: Sounds of the New Nordic Nationalism

Den 12 september 2017 presenterade Benjamin Raphael Teitelbaum sin nya bok Lions of the North: Sounds of the New Nordic Nationalism (Oxford University Press, 2018). I boken undersöker Teitelbaum den dynamiska kopplingen mellan musik och politik i den nordiska radikalnationalistiska miljön.

Homonationalism

Hur blev samhällets mest föraktade ett rosa kapital och en symbolisk maktfaktor. Genom intervjuer med queeraktivister, forskare och nationalistiska bögar tar boken upp hur kampen för hbtq-personers rättigheter får en instrumentell betydelse när nationalistiska rörelser i Europa brännmärker samhällets nya ”andra”: migranter, flyktingar och muslimska grupper.
Abstract

Ras och vithet - Svenska rasrelationer igår och idag

Abstract
Innehållsförteckning

100 % kamp Rättigheter och kulturarv (antologi)
I denna antologi har tolv forskare och aktivister valt ut ett kampområde som de antingen själva varit del av och agerat i eller som de ägnat sig åt inom sin forskning. De medverkande aktivisterna är alla aktiva i samtida rättighetskamper och bidrar med aktuella inifrånperspektiv av kamp; det handlar om samers, dövas, transpersoners rättigheter, om funktionsrätt och om hbtq­kamp.
Mer information
Innehållsförteckning
Kapitlet: Dags att berätta transpersoners historia

50 rättighetskamper i Sverige 1890-2017 (bokkatalog)
För ett år sedan gjordes  ett upprop till civilorganisationer, arkiv och museer om att komma in med uppslag, material eller förslag på vilka rättighetskamper i Sverige vi alla behöver bli påminda om i en tid då mänskliga rättigheter är hotade. 
Mer information

The Nazi-Fascist New Order for European Culture
Författare: Benjamin G. Martin