Forskarseminarier VT 2019

Alla seminarier är öppna för forskare och studenter om inget annat uppges. 

Lokal: Engelska parken, 22-1017 (Hus 22). Tid: 15.15-17.00 (om inte annat anges). Alla event följs av mingel/post-seminarium.

ATT FÖRSTÅ DET SOM INTE GÅR ATT FÖRSTÅ. VITTNESMÅL OM FÖRINTELSEN BLAND ÖVERLEVARE I SVERIGE 
 

10 april, kl. 15.15 - 17.00, sal 1-0062.

Bernt Hermele, journalist. Ett samtal med Rebecka Katz Thor, filmvetare på Södertörns högskola.

Bernt Hermele är journalist och författare. Hermele har skrivit flera böcker om judiskt liv och kultur i Sverige, och uppmärksammades 2005 för den självbiografiska TV-dokumentären Min mamma mördades av en självmordsbombare. Han arbetar just nu med Överlevarna, en podcast med intervjuer med den sista generationen av svenska Förintelseöverlevare.

Rebecka Katz Thor är doktor i estetik på Södertörns högskola. Katz Thor disputerade 2018 på Beyond the Witness: Holocaust Representations and the Testimony of Images. I sin avhandling undersöker Katz Thor hur filmer som dokumenterar Förintelsen kan fungera som vittnesmål över nazismens brott.

Hushåll och fängelser - gestalningar av vardagen i argentinsk litteratur skriven under diktaturen 1976-83

22 maj, kl. 15.15 - 17.00

Sofia Iaffa Nylén är doktorand i litteraturvetenskap på Stockholms universitet. Hennes avhandlingsprojekt behandlar spanskspråkig litteratur av latinamerikanska författare som verkade i exil under 1900-talets senare hälft. Genom en analys av författare som Cristina Feijóo, Cristina Peri Rossi och Griselda Gambaro undersöker Iaffa Nylén frågor om litterär politisk aktivism, flerspråkighet, minne och rasism.

På seminariet kommer Sofia att lägga fram en text som diskuterar olika gestaltningar av diktaturens vardag i Luisa Valenzuelas novellsamling Cambio de Armas från 1982.

En rasifierad arbetarklass. Vit maskulinitet och möjligheterna till en föreställd solidaritet.

Datum: 5 juni 
Tid: 15.15 - 17.00
Plats: Engelska parken, Hus 22, sal 22-1009

Anders Neergaard, Linköpings unviersitet. Seminariet presenteras av Daniel Strand.

Anders Neergaard är professor i sociologi på Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle på Linköpings universitet. Neergaards forskning fokuserar på makt och motstånd speciellt kopplat till diskriminering, rasifiering och rasism. Han är även intresserad av frågor om högerpopulismens framväxt i samtidens Europa. Bland Neergaards publikationer märks Den nya svenska arbetarklassen (2004) och Klassamhällets rasifiering (2018).

Foto: Olof Holmgren

What is Indigenous Studies?

20 mars, kl. 15.15–17.00

Föreläsare: Karin Eriksson, doktorand i Scandinavian Studies vid University of Washington, Seattle. Hennes forskningsfokus är samtida svenska koloniala processer i samisk kontext. Kaisa Huuva, doktorand i samiska studier vid Umeå universitet. Hennes forskningsfokus är samtida bosättarkoloniala formeringar i Sverige.

What is Indigenous Studies? Detta seminarium är en introduktion till Indigenous Studies som växande akademiskt fält. Vi kommer att diskutera fältets utveckling, centrala begrepp samt metodologi. 

Kommentatorer: Mattias Gardell, Irene Molina, Ylva Habel - CEMFOR.

Seminariet kommer att vara på Engelska.

Seminariet är en del av Forskningsprojektet ”Urfolksperspektiv på klimat”  FORMAS Dnr 2017-01923, lett av Fil.Dr May-Britt Öhman, Uppsala universitet, inom det Nationella Forskningsprogrammet om klimat. 

"Defend Europe and love your people". Konspirasjonssnakk på sosiale medier i de ytrehøyrelandskap

13 mars, 15.15 - 17.00 

Alexa Døving, Universitetet i Oslo. Seminariet presenteras av Mattias Gardell, CEMFOR.

Alexa Døving är forskare på Senter for ekstremismeforskning på Universitetet i Oslo. Døving är en av Norges främsta experter på frågor om islamofobi, antisemitism och religiösa identiteter. Hon disputerade 2005 i religionsvetenskap och har sedan dess publicerat ett antal artiklar och böcker om olika former av rasism i dagens Norge. Døving arbetar just nu med ett projekt om den norska extremhögerns närvaro på sociala medier.

Black Marxism: The Making of The Black Radical Tradition - CEMFOR'S BLACK STUDIES NETWORK

Datum: 15 februari 2019
Tid: 13.00 - 15.00
Plats: Engelska parken, Hus 22, sal 22-0031, vån 2.

On the 15th of February, from 13 to 15 o'clock  it is time for the next Black Studies Reading seminar! This time it will be led by Sociology Professor Anders Neergaard, REMESO, Linköpng University, who will introduce the session by bringing  his perspectives on Cedric Robinson's book Black Marxism: The Making of The Black Radical Tradition (attaches as pdf here). Neergaard will also formulate a cluster of discussion questions, which will be sent via the mailing list in a few days. The seminar will be held in Swedish, but we welcome discussion entries in English from those who prefer that.

Foto: Olof Holmgren

Afropunk International: Will "the People Resist"?

Datum: 20 februari
Tid: 15.15 - 17.00
Plats: Engelska parken, sal 22-1009

Nafeesa Nichols, Universitetet i Bergen: Seminariet presenteras av Ylva Habel.

Nafeesa T. Nichols är doktorand på Universitetet i Bergen. Hennes avhandlingsprojekt, med arbetstiteln "Popular Spaces: Space, Race and Gender in Four Contemporary South African novels", undersöker hur urbana platser i Sydafrika fortsätter att begränsa svarta medborgare även efter apartheid. Nichols är även intresserad av politisk aktivism och populärkulturella strömningar som afropunk och hiphop.

Forskarseminarer HT 2018

THE TANGLED WEB OF BELONGING

12 december 2018
Nina Mangalanayagam: ​The Tangled Web of Belonging

The talk will weave personal stories of othering, fairy tales and narratives of unity and separation into a tale of belonging. Mangalanayagam reflects on the complexity of multiple heritages in the post-colonial West and how this is explored in her visual art works.

Nina Mangalanayagam is a visual artist working with still and moving image. She has a Masters in Photography from the Royal College of Art and a PhD by practice from the University of Westminster. In her practice, Nina explores themes of belonging and hybridity, often using a semi-autobiographical approach. Her research analyses the shifting points of identification she experiences as a mixed heritage subject, to explore the dichotomy of black and white notions of identity. Nina is a visiting lecturer in the UK and in Scandinavia. Current and recent institutions include Portsmouth University, Camberwell College of Arts, UK and Akademin Valand, Gothenburg, Sweden.

Seminariet kommer vara på engelska.

Nina Mangalanayagam

WHY CRITICAL MUSLIM STUDIES?

14 november 2018
Salman Sayyid: Varför kritiska muslimska studier? (Why Critical Muslim Studies?)  

Salman Sayyid is based at the University of Leeds, where he holds a Chair in Social Theory and Decolonial Thought and is the Head of the School of Sociology and Social Policy. Additionally, he is a Senior Research Associate at Al-Sharq Forum, based in Istanbul, Turkey.

Professor Sayyid’s work is recognised for its innovative and transformative impact. His studies of the political, Islam, Islamophobia and racism are highly influential, and have been translated into half a dozen languages. Further consolidating his work, he founded a new international peer-reviewed academic journal ReOrient: The Journal of Critical Muslim Studies. Previously, Sayyid was Professor and the inaugural Director of the International Centre for Muslim and Non-Muslim Understanding in Australia. As the centre’s director, he made a film entitled Everything You Wanted To Know about Muslims But Were Afraid to Ask and worked with the Australia Day Council to develop a schema for an annual national award for Muslim and Non-Muslim Understanding. He has also held academic positions in London, Manchester and Adelaide.

Professor Sayyid is a political theorist, whose work engages with critical theory and the politics and cultures of the Global South. Some of his major publications include: A Fundamental Fear(a book, despite being banned by the Malaysian government, is now in its third edition), A Postcolonial People (co-edited), Thinking Through Islamophobia (co-edited with Abdoolkairm Vakil) and Recalling The Caliphate (a Turkish translation of this book has just recently been published). Currently, Professor Sayyid is leading a major inter-disciplinary research programme based on a dialogue between decolonial thought and political theory. He is a frequent contributor to national and international media.

Obs! Detta avser forskarseminariet med Salman Sayyid. För gästföreläsningen, se fliken Gästföreläsningar till vänster.