Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism

Våra forskningsprojekt

1. After Deportation

This is a study of post-deportation outcomes. It focuses on what happens to asylum seekers after deportation from Sweden and their experiences. Although there is a growing literature on detention and deportation, academic research on post-deportation is scarce.

Projektledare: Professor Shahram Khosravi.

Mer info

2. Arga vita män

A study of violent racism, correlations between organized and unorganized hate crime and the affective dimensions of ultranationalism.

Projektdeltagare: Mattias Gardell  (CEMFOR), Heléne Lööw (historia, Uppsala universitet), Simon Lindgren och Samuel Merrill (DIGSUM/UmU).

Finansiär: Vetenskapsrådet (ca 4 000 000 kr).

Mer info

4. Illustrationer av människan som art och ras i vetenskapliga publikationer från 1800 till nutid

Projekt syftar därför till att undersöka hur vetenskapen använt sig av olika illustrationspraktiker för att gestalta människan som art och ras. 

Projektledare: Ulrika Kjellman.

Finansiär: Vetenskapsrådet, 2 000 000 kr.

Mer info

5. Metodologiska laboratorier

The aim of this project is to develop ethically and scientifically tenable methods for measuring discrimination on the grounds of race, ethnicity and religion at a national level.

Finansiär: Vetenskapsrådet, 5 000 000 kr.

Projektdeltagare: Edda Manga (MKC), Mattias Gardell, (CEMFOR, UU), Alireza Behtoui (sociologi, SU), René Leon Rosales (MKC).

Mer info

6. Radikalisering och våldsbejakande extremism

Syftet med projektet är att undersöka framväxten, omständigheterna kring, och konsekvenserna av, talet om radikalisering/våldsbejakande extremism på fyra arenor: politiken, säkerhetstjänsten, akademin och nyhetsmedia.

Projektledare: Per-Erik Nilsson.

Finansiär: Vetenskapsrådet, 3 000 000 kr.

Mer info

7. Säkra och Hållbara Energiframtider

Mer info inom kort.

Projektledare: May-Britt Öhman.

Forskare: Eva-Lotta Thunqvist

Finansiär: FORMAS, 3 000 000 kr.

8. ”Declare our death and bury us here” – Nation, territorial expansion and the colonial frontier in contemporary Brazil

My current research revolves around historical narratives of nation and indigenous origins in Brazil, and how these narratives are activated in contemporary conflicts over the use of land and natural resources. 

Projektledare: Patricia Lorenzoni.

The project has been funded by Hilding Svahn’s fund for Latin American Studies and Riksbankens Jubileumsfond.

 

Mer info

                    

9. Code, Narrative, History: Making sense of ancient DNA in contemporary culture

The project investigates how contemporary archaeogenetical research in Sweden, France and the United Kingdom is translated into cultural and political narratives.

Projektdeltagare: Daniel Strand (CEMFOR), Anna Källén (Stockholms universitet), Andreas Nyblom (Stockholms universitet).

Finansiär: Riksbankens jubileumsfond, 8 000 000
Anslagsförvaltare: Stockholms universitet

Mer info

10. Väntan

This is a study of undocumented migrants waiting for residence permits in Sweden. It focuses on their experiences of time and how their ‘irregular’ status is articulated while waiting.

Projektledare: Professor Sharham Khosravi.

Mer info