Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism

Våra forskningsprojekt

1. Efter deportationen

Detta är en studie om deportationens efterföljande konsekvenser. Den fokuserar på vad som händer med asylsökanden efter deportationen från Sverige och deras erfarenheter av det. Trots att det vetenskapliga intresset för förvar och deportation växer, är forskningen om det som händer efter deportationen ännu knapp.

Projektledare: Professor Shahram Khosravi.

Mer info

2. Arga vita män?

Arga vita män? En studie av våldsbejakande rasism, korrelationen mellan organiserad och oorganiserad våldsbrottslighet och ultranationalismens affektiva dimensioner​.

Projektdeltagare: Mattias Gardell  (CEMFOR), Heléne Lööw (historia, Uppsala universitet), Simon Lindgren och Samuel Merrill (DIGSUM/UmU).

Finansiär: Vetenskapsrådet (ca 4 000 000 kr).

Mer info

3. Illustrationer av människan som art och ras i vetenskapliga publikationer från 1800 till nutid

Projekt syftar därför till att undersöka hur vetenskapen använt sig av olika illustrationspraktiker för att gestalta människan som art och ras. 

Projektledare: Ulrika Kjellman.

Finansiär: Vetenskapsrådet, 2 000 000 kr.

Mer info

4. Metodologiska laboratorier

The aim of this project is to develop ethically and scientifically tenable methods for measuring discrimination on the grounds of race, ethnicity and religion at a national level.

Finansiär: Vetenskapsrådet, 5 000 000 kr.

Projektdeltagare: Edda Manga (MKC), Mattias Gardell, (CEMFOR, UU), Alireza Behtoui (sociologi, SU), René Leon Rosales (MKC).

Mer info

5. Radikalisering och våldsbejakande extremism

Syftet med projektet är att undersöka framväxten, omständigheterna kring, och konsekvenserna av, talet om radikalisering/våldsbejakande extremism på fyra arenor: politiken, säkerhetstjänsten, akademin och nyhetsmedia.

Projektledare: Per-Erik Nilsson.

Finansiär: Vetenskapsrådet, 3 000 000 kr.

Mer info

6. Säkra och hållbara energiframtider

Mer info inom kort.

Projektledare: May-Britt Öhman.

Forskare: Eva-Lotta Helsdotter (tidigare Thunqvist)

Finansiär: FORMAS, 3 000 000 kr.

7. Förklara vår död och begrava oss här – Nation, territoriell expansion och kolonialgränsen i dagens Brasilien

Min nuvarande forskning handlar om historiska narrativ om nation och indigenitet i Brasilien, och hur dessa narrativ aktiveras i samtida konflikter om markanvändning och naturtillgångar.

ProjektledarePatricia Lorenzoni.

Projektet finansieras av Hilding Svahn's fund for Latin American Studies och Riksbankens Jubileumsfond.

                    

8. Kod, Narrativ, Historia: Samtida meningsskapande kring forntida DNA

Forskningsprojektet undersöker samtida arkeogenetisk forskning i Sverige, Frankrike och Storbritannien.

Projektdeltagare: Daniel Strand (CEMFOR), Anna Källén (Stockholms universitet), Andreas Nyblom (Stockholms universitet).

Finansiär: Riksbankens jubileumsfond, 8 000 000
Anslagsförvaltare: Stockholms universitet

Mer info

9. Väntan

Studien handlar om papperslösa migranters väntan på uppehållstillstånd i Sverige. Den fokuserar på deras uppfattningar om tid och hur deras 'irreguljära' status uttrycks medan de väntar.

Projektledare: Professor Sharham Khosravi.

Mer info

10. Invandrade mödrar – rasifierade barn. Vägval, konflikter och visioner

Hur ser kopplingen ut mellan migration och rasism? På vilket sätt kan mödrars överföring av minnen, värderingar samt materiella och symboliska resurser till sina söner och döttrar bidra till att hantera vardagsrasism och diskriminering? Projektets övergripande syfte är att undersöka invandrade kvinnors erfarenheter av moderskap i ljuset av rasifierande praktiker i arbetsliv, i boende och inom familjen och faster uppmärksamheten på kulturella, värderingsmässiga och materiella överföringar mellan olika generationer.

Projektdelatagare: Paulina de los Reyes (Projektledare, Stockholms Universitet), Irene Molina (CEMFOR, UU), Diana Mulinari (Lunds Universitet) 

Finansiär: Vetenskapsrådet (Projektbidrag för forskning om rasism) 

Mer info