Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism

Om oss

Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) samordnar bred, metodologiskt öppen och mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet.
Satsningen sker på universitetets eget initiativ, genom en samverkan av sex fakulteter inom det humanistiskt-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet och bygger på den kompetens som finns vid universitetet. CEMFOR erbjuder universitetets alla skickliga forskare och forskarstuderande som intresserar sig för rasismrelaterad problematik en dynamisk forskarmiljö med egen finansiering och forskartjänster, gynnsam för koordination av projekt, teori- och metodutveckling och utbildningen av kommande generationer rasismforskare.

Styrelsen

Professor Irene Molina, ordförande (samhällsvetenskapliga fakulteten)
Universitetslektor Önver Cetrez (teologiska fakulteten)
Universitetslektor Sandra Friberg (juridiska fakulteten)
Universitetslektor Oscar Pripp (historisk-filosofiska fakulteten )
Forskare Christina Kullberg (språkvetenskapliga fakulteten)
Professor Anna Carita Evaldsson (fakulteten för utbildningsvetenskaper )
Doktorand Madelene Persson (doktorandrepresentant)

Vetenskapligt råd

Vetenskaplig ledare

Föreståndare

I juni 2017 flyttade CEMFOR in i nya lokaler på Campus Engelska parken