Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism

Vetenskapligt råd

Från Norden


Mahmood Arai, Professor i nationalekonomi, Stockholms universitet,
Alireza Behtoui, Docent i sociologi, socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet,
Cora Alexa Døving, Seniorforskare, HL-centret, Oslo,
Stefan Jonsson, Professor vid REMESO, Linköpings universitet,
Suvi Keskinen, Professor, CEREN, Helsingfors universitet.
Diana Mulinari, Professor i genusvetenskap, Lunds universitet,
Paulina de los Reyes, Professor i ekonomisk historia, Stockholms universitet,
Lena Sawyer, Docent i socialt arbete, Göteborgs universitet,
Mekonnen Tesfahuney, Professor i kulturgeografi, Karlstad universitet.

Övriga världen


Wendy Brown, Professor i statsvetenskap, UC Berkeley, USA,
Patricia Hill Collins, Professor i sociologi, University of Maryland,
Philomena Essed, Professor i "Critical Race", kritiska ras-, genus och ledarskapsstudier vid Antioch University,
Angela Davis, Professor Emeritus i medvetenshets- historia och feministiska studier, University of California, Santa Cruz, 
Paul Gilroy, Professor i amerikansk och engelsk litteratur, King’s College, London,
David Theo Goldberg, Professor, direktör för humanistiska forskningsinstitut vid University of California, California University,
Santiago Castro Gómez, Pontificia Universidad Javeriana - lInstitutet för sociala och kulturella studier "Pensar"; Universidad Santo Tomás de Bogotá, Colombia,
Ghassan Hage, Professor i antropologi och social teori, Melbourne University, Australia,
Achille Mbembe, Professor vid WISER (Wits Institutet för ekonomisk och social forskning), University of the Witwatersrand, South Africa,
Chandra Talpade Mohanty, Professor i sociologi, kvinnors- och genusstudier, the Cultural Foundations of Education & Dean's Professor of the Humanities, Syracuse University,
Joan Wallach Scott, Harold F. Linder Professor i samhällsvetenskap, Princeton.