Rasismforskning

Vi samordnar en bred, metodologiskt öppen och mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet.

Forskarseminarier

Bokreleaser

Gästföreläsningar

Välkommen till CEMFOR:s nästa forskningsseminarium

A SWEDISH PROTO-FASCIST? RUDOLF KJELLÉN AND THE POLITICAL IMAGINARY OF THE FAR RIGHT.

Datum: 9 november
Tid: 15.15-17.00
Seminariet genomförs via Zoom 
https://uu-se.zoom.us/j/67876643496 
Meeting ID: 678 7664 3496

Presentation av Hjalmar Falk, fil.dr. i idé- och lärdomshistoria och fil.mag. i statsvetenskap, Göteborgs universitet.
Seminarieledare: Per-Erik Nilsson.
Kommentator: Mattias Martinson.

Abstract
Varmt välkomna!
*Samarrangemang: Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) och Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS).