Rasismforskning

Vi samordnar en bred, metodologiskt öppen och mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet.

Forskarseminarier

Bokreleaser

Gästföreläsningar

Stadsvandringar i rasismens historia i Uppsala

Den 4 mars, lanserar Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) digitala stadsvandringar i rasismens historia i Uppsala. 

Välkommen till en stadsvandring om rasismens historia i Uppsala, skapad av CEMFOR vid Uppsala universitet. Gå den digitala vandringen

100 ÅR I RASBIOLOGISKA INSTITUTETS SKUGGA

Statens institut för rasbiologi, Rasbiologiska institutet, i Uppsala öppnades i januari 1922. Nästa år är det 100 år sedan. Det är en del av Sveriges historia, som inte får glömmas eller gömmas.

Under våren 2021 bjuder Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, CEMFOR, vid Uppsala Universitet in till ett antal seminarier med de nationella minoriteterna; sverigefinnar, judar, romer och tornedalingar, samt urfolket samer. Även afrosvenska organisationer och enskilda individer inbjudes.  Dessutom inbjudes ett antal personer inom forskning och institutioner med särskild kunskap om och engagemang i frågorna. Mer information om seminarierna

Senast uppdaterad: 2021-03-01