Racism studies

Centre for Multidisciplinary Studies on Racism (CEMFOR) coordinates broad-ranging, methodologically inclusive, and multidisciplinary research on racism at Uppsala university.

Research seminars

Book Releases

Guest lectures

100 Years in the Shadow of the Rasbiological Institute

Statens institut för rasbiologi, Rasbiologiska institutet, i Uppsala öppnades i januari 1922. Nästa år är det 100 år sedan. Det är en del av Sveriges historia, som inte får glömmas eller gömmas.

Mer information om seminarierna här

Last modified: 2021-04-21