Racism studies

Centre for Multidisciplinary Studies on Racism (CEMFOR) coordinates broad-ranging, methodologically inclusive, and multidisciplinary research on racism at Uppsala university.

Research seminars

Book Releases

Guest lectures

CITY WALKS ON THE HISTORY OF RACISM IN UPPSALA

On March 4, the Centre for Multidisciplinary Studies on Racism (CEMFOR) introduces digital City Walks on The History of Racism in Uppsala. 

Welcome to a digital city walk on The history of racism in Uppsala, produced by CEMFOR at Uppsala University. How to access the digital City Walk?

100 ÅR I RASBIOLOGISKA INSTITUTETS SKUGGA

Statens institut för rasbiologi, Rasbiologiska institutet, i Uppsala öppnades i januari 1922. Nästa år är det 100 år sedan. Det är en del av Sveriges historia, som inte får glömmas eller gömmas.

Under våren 2021 bjuder Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, CEMFOR, vid Uppsala Universitet in till ett antal seminarier med de nationella minoriteterna; sverigefinnar, judar, romer och tornedalingar, samt urfolket samer. Även afrosvenska organisationer och enskilda individer inbjudes.  Dessutom inbjudes ett antal personer inom forskning och institutioner med särskild kunskap om och engagemang i frågorna. Mer information om seminarierna

Last modified: 2021-03-01