Rasismforskning

Vi samordnar en bred, metodologiskt öppen och mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet.

Forskarseminarier

Bokreleaser

Gästföreläsningar

"INSTÄLLT: Stadsvandringar i rasismens historia VT20

På grund av den rådande situationen med covid-19 har CEMFOR:s stadsvandringar för våren ställts in. Vi hoppas och ser fram emot att kunna hålla i vandringarna under hösten 2020.