Rasismforskning

Vi samordnar en bred, metodologiskt öppen och mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet.

Forskarseminarier

Bokreleaser

Gästföreläsningar

"REGARDING BLACK PAIN"

Datum: 18 mars 2020

Christopher Paul Harris har en postdoctjänst på Department of African American Studies på Northwestern University i USA. Seminarieledare: Ylva Habel, forskare och lektor i Medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola.