Forskare i media

Karlstadprofessor i råd för forskning om rasism

2017-03-24

Mekonnen Tesfahuney, professor i kulturgeografi, har blivit invald i det vetenskapliga rådet för Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet.

Läs mer