Forskare i media

CEMFOR i Almedalen

2017-08-11

Den svenska rasismen och de mänskliga rättigheterna

Per-Erik Nilsson, forskare samt föreståndare på CEMFOR, deltog i ett seminarium om rasism. Medverkade gjorde även Anna-Sara Lind, universitetslektor/docent samt moderator Jenny Ehnberg.

Anna-Sara Lind, tidigare föreståndare för CEMFOR, deltog även i följande seminarier:

När allt kan vara sant - forskares roll i en tid präglad av populism och ”alternativa fakta:

Att tänka fritt och rätt – om forskning, kritik och vetande i utmanande tider