Forskare i media

Om SD uttalandet - "Ett uttryck för en rent rasistisk logik" Professor Mattias Gardell i intervju SVT

2017-11-27

Tydlig dehumanisering

Mattias Gardell är Professor och Vetenskaplig ledare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism på Uppsala Universitet. Även han tycker att uttalandet är uppseendeväckande och har tidigare varit kritisk till SD. 

– Uttalandet är anmärkningsvärt därför att det så tydligt uttrycker den dehumanisering som finns inbyggd i den antimuslimska rasism, eller islamofobi, som är ganska högt upp på Sverigedemokraternas dagordning, säger Mattias Gardell.

Martin Strid sa inför sina partikamrater att alla muslimer finns någonstans på en skala där man i ena änden är ”fullt ut människa” och i andra ”muhammedan”. Ett uttryck för en rent rasistisk logik enligt Gardell. 

– All rasism innehåller en gradering av människor i olika sorter som placeras på en skala längst polerna värdefullt och värdelöst liv, det ligger en dehumanisering inbyggd i all rasistisk logik. Vanligen idag så uttrycker man den inte så explicit som den här politikern gjorde.

Läs artikeln här