FORSKARSEMINARIER vt 2020

Alla seminarier är öppna för forskare och studenter om inget annat uppges. 

Lokal: Engelska parken, 22-1017 (Hus 22). Tid: 15.15-17.00 (om inte annat anges). Alla event följs av mingel/post-seminarium. Välkommen!

"Regarding black pain"

Obs! Mot bakgrund av den rådande situationen med "corona" och i enlighet universitets riktlinjer kommer tyvärr onsdagens forskarseminarium med Christopher Paul Harris att ställas in. Vi återkommer med information om kommande event.


Christopher Paul Harris har en postdoctjänst på Department of African American Studies på Northwestern University i USA. Seminarieledare: Ylva Habel, forskare och lektor i Medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola.

ABSTRACT

The Movement for Black Lives (M4BL) är en del av ett större uppsving för svart organisering och politiskt tänkande i USA och resten av världen. M4BL har uppstått i samband med och som en konsekvens av det ständiga flödet av bilder på och rapporter om det svarta livets godtycklighet och dödlighet. Denna presentation, som utgår ifrån tre års etnografisk forskning och aktivism, använder sig av begreppet ”hänsyn” (regard) för att teoretisera samtida uttryck för svart motstånd, flykt och vägran. Presentationen fokuserar på de sätt som unga svarta människor kring M4BL har aktiverat en radikalt inkluderande etik som kretsar kring att bry sig/att vårda (care).

Biografi

Han disputerade 2019 på avhandlingen Political Acts, Generational Minds: Race, Culture, and the Politics of the Wake på New School for Social Research i New York.Harris forskning undersöker hur svart kultur och politik omformar en rad politiska, sociala och kulturella normer i den svarta diasporan.

Race, Identity and the Genealogical Imagination

Datum 29 april 2020

Jackie Hogan är professor i sociologi och antropologi på Bradley-universitetet I USA. Samtalsledare: Daniel Strand/CEMFOR.

Abstract

Släktskap är inte ett oproblematiskt biologiskt faktum; det är socialt konstruerat. Historierna som vi berättar om våra anfäder är selektiva, och dessa urval återspeglar vilka vi tror att vi är och vilka vi vill vara. Den snabba teknologiska utvecklingen inom kommersiell släktforskning på 2000-talet har förändrat våra uppfattningar om vad ursprung, släktskap och identitet innebär. Detta seminarium föreläsning utforskar de sätt på vilket samtidens släktforskning essentialiserar och kommodifierar identiteter knutna till ras, etnicitet och nation.

Biografi

Hogan har publicerat fyra böcker, däribland Gender, Race and National Identity: Nations of Flesh and Blood (2009) och  Roots Quest: Inside America’s Genealogy Boom (2019). Hogan har även publicerat flera artiklar som handlar om nationell identitet, etnonationalism och högerpopulism i USA, Storbritannien och Australien.


 

The sound of being silenced: Postracialism and free speech

Datum: 6 maj 2020

Gavan Titley är docent i mediestudier på Helsingfors universitet. 
Seminarieledare: Per-Erik Nilsson/CEMFOR.

ABSTRACT

Frågan om yttrandefrihet är i vår tid ständigt aktuell, och ofta sägs yttrandefriheten vara hotad. Dessa ”hot”, som utropas i samhällen som karakteriseras av ett överflöd av kommunikation, handlar mindre om faktiska inskränkningar av yttrandefriheten än om kontroverser kring ”vad som kan sägas” i vissa politiska och kulturella frågor. Detta seminarium, som utgår från den nya boken Is Free Speech Racist?, undersöker den centrala roll som ”ras” spelar i dessa påstådda kriser för yttrandefriheten.

Biografi

Han har bland annat givit ut The Crises of Multiculturalism: Racism in a Neoliberal Age (med Alana Lentin) från 2011 och Racism and Media (2019). Titleys forskning utforskar gränslandet mellan medier, politisk debatt och rasism. Samtalet på CEMFOR utgår ifrån hans kommande bok Is Free Speech Racist? som 2020 ges ut på Polity Press. 

"Race and order"

Datum: 13 maj 2020

Leandro Schclarek Mulinari, Phd i kriminologi Stockholms universitet.
Kommentator: Jasmine Kelekay, University of California/CEMFOR.

ABSTRACT

In this study questions of crime are used as a means to explore the relation between race and the social order. The aim is to empirically and theoretically expand the criminological understanding of racism as a structural phenomenon. Anchored in critical criminology, and particularly the work of cultural theorist Stuart Hall, the racialization of crime and its consequences is addressed, with a particular focus on the role of ideology and repression. Departing from a Swedish context, local and global power relations associated with the current conjuncture, such as neoliberalism and the colonial legacy of Western powers, are highlighted. The study addresses different dimensions of the social order where conflicts are played out. In the first article, the role of language in the racialization of official crime discourse is explored at the level of metaphors. In the second, attention is turned to why racist imaginaries of crime are contested by established journalists. The third article addresses security measures that target Muslims in the effort to combat terrorism. The fourth article focuses on racial profiling from a more general perspective, investigating stop-and-search practices as well as consequences of the intertwinement of crime and migration control.  

BIOGRAFI

Schclareks undervisningsområde: kriminologisk teori, med betoning på kritisk kriminologi. Projekt: Rasism och konstruktionen av hotbilder: slaget om Malmö. 
Publikationer

Bortom vittnet: Bilder av Förintelsen

Datum: 5 februari 2020​

Rebecka Katz Thor är kritiker och lektor i estetik på Södertörns högskola. Seminarieledare: Patricia Lorenzoni/CEMFOR.

ABSTRACT

I en tid då de sista vittnena snart kommer att vara borta inställer sig frågan om vad för slags vittnesmål bilder kan ge för att bevara minnet. I Beyond the Witnessundersöks rörliga bilder som komplexa enheter som producerats, reproducerats och resituerats i skilda politiska och historiska situationer. I tre arkivbaserade filmer av Harun Farocki, Yael Hersonski och Eyal Sivan reaktiveras och omtolkas rörliga bilder från Förintelsen.

Råmaterial som producerats som nazistisk propaganda respektive videoinspelningen av en politiskt laddad rättegång i Förintelsens efterspel får en ny mening. Materialens arkivstatus, kontext och produktionsvillkor, liksom deras representation, ger ett ramverk för en analys genom vilken bilders vittnesmål kan förstås.

BIOGRAFi

Katz Thor är i sin forskning intresserad av bildproduktion och dess relation till historiska, etiska och politiska anspråk. Hon disputerade 2018 på avhandlingen Beyond the Witness: The Testimony of Images and Holocaust Representations, en undersökning av bilden-som-vittne i tre filmer som använder arkivmaterial från Förintelsen. 

Tidigare forskningsseminarier 2019

“Ser hijo/a de inmigrante en chile: efectos de las  políticas migratorias y la racializacion  en sus vidas cotidianas”

Datum: 4 december, 2019

(”Being a “migrant child” in Chile: The EFFECTS OF MIGRATION POLICIES AND the RACIALIZATION of children’s EVERYDAY LIVES”).

Constanza AmbiadoForskare i Sociologi, Universidad de Chile. Kommentator: Irene Molina.

Abstract på spanska:
A través de un estudio etnográfico con familias de población migrante,  Contanza Ambiado y el equipo de investigación con quien trabaja, se han aproximado a las situaciones de vulnerabilidad  en que estas familias y especialmente los y las menores se encuentran. El proyecto se enmarca en las temáticas asociadas al racismo institucional y cotidiano que estas familias confrontan en las diversas arenas de la sociedad como el trabajo, la escuela, el espacio público entre otras. Dado que el país vive una convulsión social, Constanza se referirá también a las maneras como la represión policial puede selectivamente afectar a este sector de la población.

Vad händer i chile? ¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN CHILE?

Samtal
Los académicos de la Universidad de Chile Alejandra Bottinelli, Salvador Millaleo e Inta Rivas, reflexionan sobre temas actuales como movilización social y represión estatal, Derechos Humanos y Asamblea Constituyente Plurinacional.

Cemfor gästas av akademikerna vid University of Chile Alejandra Bottinelli, Salvador Millaleo och Inta Rivas, som reflekterar över aktuella frågor som social mobilisering och statlig förtryck, mänskliga rättigheter samt multinationell och konstitutionell församling.

Samtalet kommer att vara på spanska.

Datum: 4 de diciembre, 2019
Tid: 17.00 - 19.00
Plats: Engelska parken, sal 22-1017, Uppsala universitet

Thunbergsvägen 3C, Uppsala.

Anmälan krävs, dock före den 2 december via länken här

Bienvenides! Välkommen!


Obs! INSTÄLLT PGA SJUKDOM!

exploring the Swedish racial formation, continuity and change

Datum: 20 november, 2019

Diana Mulinari, Lund universitet. Anders Neergaard, Linköpings universitet. Kommentator: Mattias Gardell, CEMFOR

Abstract
Sociologists Bonilla-Silva and Baiocchi (2001) assert that sociologists, protected by a myth of neutrality and objectivity, follow the understandings of racism in their analysis of inequality as relegated to a secondary status, either according to the Marxist tradition as the superstructure or within a Weberian framework as a form of status difference. The aim of the lecture is to put the study of racism, a fundamental principle of social organisation in modern society, at the centre of social theory,and in the understanding of Sweden.. The aim is also to develop a productive dialogue with the traditions of Critical Race Theory (CRT), neo-Marxism and Black feminism; traditions that we will argue are highly relevant for the analysis of the Swedish racial regime. Central to our conceptual field are the concepts of exploitative, exclusionary and caring racism , grasping diverse forms of racism in diverse socio-political periods and identifying how these diverse forms of racism act upon different bodies.

Diana Mulinari är fil dr i sociologi och professor i Genusvetenskap. Hennes avhandling utforskar koppling mellan kvinnor, mödrar, nation och det politiska i Latinamerika. Hon är intresserad av att förstå genus ur ett globalt perspektiv – som grundläggande för den nya internationella arbetsfördelningen – och ur ett intersektionellt perspektiv – hur genus och sexualitet är konstitutiv och konstituerande för andra sociala relationer med betoning på klass och etnicitet. Tonvikten i hennes forskning ligger på feministiskt teoretiserande av (o)jämlikheter och social förändring. Hennes studier belyser vilken roll kön spelar i migration och transnationella praktiker, samt vilken roll specifika välfärdstatsmodeller spelar i skärningspunkten mellan etniska regimer och genusregimer. Hon har också utforskat genusrelationer, metaforer och symboler i den neoliberal globalisering med speciellt fokus på människors motstånd samt gamla och nya former för solidaritet.

Anders Neergaard är professor i sociologi på Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle på Linköpings universitet. Neergaards forskning fokuserar på makt och motstånd speciellt kopplat till diskriminering, rasifiering och rasism. Han är även intresserad av frågor om högerpopulismens framväxt i samtidens Europa. Bland Neergaards publikationer märks Den nya svenska arbetarklassen (2004) och Klassamhällets rasifiering (2018).

“How do I tell an academic organisation that the land is a research participant?: Reflections from an ongoing project on climate change and Indigenous perspectives”

Datum: 13 november 2019

Föreläsare: Dr Frances Wyld, är en Martu kvinna (Aboriginal people of the Pilbara region of Australia) och doktor i kommunikation.

Abstract: In this presentation I reflect on the methodology and ethical considerations of an Australian sub-project that is part of the research project Dálkke: Indigenous Climate Change Studies, funded by FORMAS, within the Swedish National Research Programme on Climate, and placed at the Centre for Multidisciplinary Studies on Racism, CEMFOR, at Uppsala University.

The Australian sub-project documents stories and opinions about climate change, caring for country and the use of Indigenous knowledges in design and innovation to better care for the environment. The work is ongoing during 2019 and the results will be presented at conferences and in articles during 2020. The methodology is a blend of western and Indigenous knowledges characterised by the logos and mythos of information gathering. The logos is the academic pursuit of knowledge on the subject undertaken through literature review and the interviewing of Indigenous academics. The mythos represents Storywork and the stories collected from Indigenous communities and people alongside the needs of this diverse land. But how do you give the land a voice in academia beyond what can be known within science? How do we tell an academic organisation that the land is a research participant? Ethical considerations involved in working with Indigenous communities are important, protocols in academia in Australia were put in place for this. Yet something has been lost in translation; a colonising voice had taken command yet again, leaving the land without a voice and the researcher disconnected from a fundamental participant in research - the environment itself.

Bio
Frances Wyld
, Doktor i kommunikation. Hon har lärt sig inom områdena inhemska kunskaper, utbildning, kulturstudier och har arbetat inom läroplanutveckling. Hennes doktortitel "In the time of Lorikeets" /Lorikeets tid) använder autoetnografi, berättande och mytografi för att centrera inhemska kunskaper inom en akademisk miljö för att skapa en ursprungsuppfattning för etisk forskning och undervisning.

Hennes publikationer inkluderar både akademiska och kreativa skrivelement. Dr Wyld jobbar för närvarande med projektet Indigenous Australian perspectives on Climate Change. som leds av CEMFOR Uppsala universitet,  för att undersöka klimatförändringar, urbefolkningsperspektiv och innovation. 

"(De-)constructing the other: Complicating the antagonism/agonism dichotomy".

Datum: 23 oktober, 2019

Nico Carpentier, är professor vid Charles University i Prag; han har också deltidsanställningar vid Vrije Universiteit Bryssel (VUB - Free University of Brussels), som docent och vid Uppsala Universitet som seniorforskare. Kommentator: Daniel Strand, CEMFOR.

Abstract
"This talk aims to contribute to the theoretical discussions on othering processes, by linking them to the dynamics of antagonism and agonism, as developed by Mouffe (2005, 2013). Building on two research projects, one on conflict transformation and community media in Cyprus, and one on the construction of the homeless subject position in Greece, an argument will be made to move beyond the constructions of enemy and adversary. Several trajectories will be considered, including the multiplicity of interacting antagonisms and agonisms, the existence of other others, and the possibility of synergism.”

The rise of the right wing and the reconfiguration of racism in Brazil 

Datum: 2 oktober, 2019 

Joaze Bernardino Costa, University of Brasília (Brazil). Kommentator: Patricia Lorenzoni, filosofie doktor i idéhistoria och forskarassistent vid CEMFOR.

Abstract: From the point of view of the hegemonic discourse, Brazil was treated throughout the twentieth century as an exceptionality in terms of harmonious coexistence between whites and blacks. This hegemonic discourse coexisted with a counter-hegemonic discourse of the black population that always denounced practices of racism in Brazil. The election campaign of 2018, which culminated in the rise of right wing parties to power, has caused Brazilian racism to come out of the closet and show its more overt aspect. The presentation will discuss the reconfiguration of racism in Brazil, which has resulted in its most cruel face, the genocide of black youth, as well as the dismantling of some of the achievements of the left-wing government that held power between 2003 and 2015. We will also develop a reflection on the need for a new leftist project which should recognize the centrality of racial issues in the country.

Joaze Bernardino-Costa, is Associate Professor of Sociology at the University of Brasilia (Brazil).  His researches are about Affirmative actions, racial inequalities, domestic workers, black movement, postcolonial theories, decolonial theories and so on. He is author of several articles and books about race and racism issues in Brazil. Among them the following books: Decolonialidade e Pensamento Afro-diaspórico, 2018 (Decoloniality and Afrodiasporic Thought); Saberes Subalternos e Decolonialidade: os sindicatos das trabalhadoras domésticas no Brasil, 2015 (Subaltern Knowledge and Decoloniality: the domestic workers union in Brazil). 

Forskarseminarier VT 2019

Alla seminarier är öppna för forskare och studenter om inget annat uppges. 

Lokal: Engelska parken, 22-1017 (Hus 22). Tid: 15.15-17.00 (om inte annat anges). Alla event följs av mingel/post-seminarium.

En rasifierad arbetarklass. Vit maskulinitet och möjligheterna till en föreställd solidaritet.

Datum: 5 juni 
Tid: 15.15 - 17.00
Plats: Engelska parken, Hus 22, sal 22-1009

Anders Neergaard, Linköpings unviersitet. Seminariet presenteras av Daniel Strand.

Anders Neergaard är professor i sociologi på Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle på Linköpings universitet. Neergaards forskning fokuserar på makt och motstånd speciellt kopplat till diskriminering, rasifiering och rasism. Han är även intresserad av frågor om högerpopulismens framväxt i samtidens Europa. Bland Neergaards publikationer märks Den nya svenska arbetarklassen (2004) och Klassamhällets rasifiering (2018).

Foto: Olof Holmgren

Hushåll och fängelser - gestalningar av vardagen i argentinsk litteratur skriven under diktaturen 1976-83

22 maj, kl. 15.15 - 17.00

Obs! Deltar du i seminariet och vill ta del av Sofias text, mejla hit så skickat vi den. Välkommen!

Sofia Iaffa Nylén är doktorand i litteraturvetenskap på Stockholms universitet. Hennes avhandlingsprojekt behandlar spanskspråkig litteratur av latinamerikanska författare som verkade i exil under 1900-talets senare hälft. Genom en analys av författare som Cristina Feijóo, Cristina Peri Rossi och Griselda Gambaro undersöker Iaffa Nylén frågor om litterär politisk aktivism, flerspråkighet, minne och rasism.

På seminariet kommer Sofia att lägga fram en text som diskuterar olika gestaltningar av diktaturens vardag i Luisa Valenzuelas novellsamling Cambio de Armas från 1982. Obs! Deltar man på seminariet och vill ta del av Sofias text mejla vår kommunikatör

Seminariet presenteras av Cecilia Luzon. Luzon har en master i litteraturvetenskap. Hennes forskningsintressen rör frågor kring exil, migration och samtidspoesi.  

Seminariet kommer att hållas på svenska.

Välkommen!

ATT FÖRSTÅ DET SOM INTE GÅR ATT FÖRSTÅ. VITTNESMÅL OM FÖRINTELSEN BLAND ÖVERLEVARE I SVERIGE 
 

10 april, kl. 15.15 - 17.00, OBS! Lokalen är ändrad till sal 22-1017.

Bernt Hermele, journalist. Ett samtal med Rebecka Katz Thor, forskare och kritiker på Södertörns högskola.

Bernt Hermele är journalist och författare. Hermele har skrivit flera böcker om judiskt liv och kultur i Sverige, och uppmärksammades 2005 för den självbiografiska TV-dokumentären Min mamma mördades av en självmordsbombare. Han arbetar just nu med Överlevarna, en podcast med intervjuer med den sista generationen av svenska Förintelseöverlevare.

Rebecka Katz Thor är doktor i estetik på Södertörns högskola. Katz Thor disputerade 2018 på Beyond the Witness: Holocaust Representations and the Testimony of Images. I sin avhandling undersöker Katz Thor hur filmer som dokumenterar Förintelsen kan fungera som vittnesmål över nazismens brott.

What is Indigenous Studies?

20 mars, kl. 15.15–17.00

Föreläsare: Karin Eriksson, doktorand i Scandinavian Studies vid University of Washington, Seattle. Hennes forskningsfokus är samtida svenska koloniala processer i samisk kontext. Kaisa Huuva, doktorand i samiska studier vid Umeå universitet. Hennes forskningsfokus är samtida bosättarkoloniala formeringar i Sverige.

What is Indigenous Studies? Detta seminarium är en introduktion till Indigenous Studies som växande akademiskt fält. Vi kommer att diskutera fältets utveckling, centrala begrepp samt metodologi. 

Kommentatorer: Mattias Gardell, Irene Molina, Ylva Habel - CEMFOR.

Seminariet kommer att vara på Engelska.

Seminariet är en del av Forskningsprojektet ”Urfolksperspektiv på klimat”  FORMAS Dnr 2017-01923, lett av Fil.Dr May-Britt Öhman, Uppsala universitet, inom det Nationella Forskningsprogrammet om klimat. 

"Defend Europe and love your people". Konspirasjonssnakk på sosiale medier i de ytrehøyrelandskap

13 mars, 15.15 - 17.00 

Alexa Døving, Universitetet i Oslo. Seminariet presenteras av Mattias Gardell, CEMFOR.

Alexa Døving är forskare på Senter for ekstremismeforskning på Universitetet i Oslo. Døving är en av Norges främsta experter på frågor om islamofobi, antisemitism och religiösa identiteter. Hon disputerade 2005 i religionsvetenskap och har sedan dess publicerat ett antal artiklar och böcker om olika former av rasism i dagens Norge. Døving arbetar just nu med ett projekt om den norska extremhögerns närvaro på sociala medier.

Black Marxism: The Making of The Black Radical Tradition - CEMFOR'S BLACK STUDIES NETWORK

Datum: 15 februari 2019
Tid: 13.00 - 15.00
Plats: Engelska parken, Hus 22, sal 22-0031, vån 2.

On the 15th of February, from 13 to 15 o'clock  it is time for the next Black Studies Reading seminar! This time it will be led by Sociology Professor Anders Neergaard, REMESO, Linköpng University, who will introduce the session by bringing  his perspectives on Cedric Robinson's book Black Marxism: The Making of The Black Radical Tradition (attaches as pdf here). Neergaard will also formulate a cluster of discussion questions, which will be sent via the mailing list in a few days. The seminar will be held in Swedish, but we welcome discussion entries in English from those who prefer that.

Foto: Olof Holmgren

Afropunk International: Will "the People Resist"?

Datum: 20 februari
Tid: 15.15 - 17.00
Plats: Engelska parken, sal 22-1009

Nafeesa Nichols, Universitetet i Bergen: Seminariet presenteras av Ylva Habel.

Nafeesa T. Nichols är doktorand på Universitetet i Bergen. Hennes avhandlingsprojekt, med arbetstiteln "Popular Spaces: Space, Race and Gender in Four Contemporary South African novels", undersöker hur urbana platser i Sydafrika fortsätter att begränsa svarta medborgare även efter apartheid. Nichols är även intresserad av politisk aktivism och populärkulturella strömningar som afropunk och hiphop.

Forskarseminarer HT 2018

THE TANGLED WEB OF BELONGING

12 december 2018
Nina Mangalanayagam: ​The Tangled Web of Belonging

The talk will weave personal stories of othering, fairy tales and narratives of unity and separation into a tale of belonging. Mangalanayagam reflects on the complexity of multiple heritages in the post-colonial West and how this is explored in her visual art works.

Nina Mangalanayagam is a visual artist working with still and moving image. She has a Masters in Photography from the Royal College of Art and a PhD by practice from the University of Westminster. In her practice, Nina explores themes of belonging and hybridity, often using a semi-autobiographical approach. Her research analyses the shifting points of identification she experiences as a mixed heritage subject, to explore the dichotomy of black and white notions of identity. Nina is a visiting lecturer in the UK and in Scandinavia. Current and recent institutions include Portsmouth University, Camberwell College of Arts, UK and Akademin Valand, Gothenburg, Sweden.

Seminariet kommer vara på engelska.

Nina Mangalanayagam