SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN otoño 2020

Los seminarios son actividades abiertas tanto para académicos como estudiantes, siempre que no se indique lo contrario en la presentación del evento. 

Lugar: Engelska parken, 22-1017 (edificio 22). Hora: de 15.15 A 17.00 hrs (si no se indica otro horario). Todos nuestros eventos son seguidos de un encuentro post-seminario/vino de honor. 

Nota: Esperamos que los seminarios se realicen en Campus, pero estamos preparados para efectuar los seminarios via web (webinar), dependiendo de la situación con respcto a 'corona' y las pautas universitarias.

Bienvenidos!

FRIGÖRELSEN. ROMERS OCH RESANDES EMANCIPATION I SVERIGE OCH ANDRA LÄNDER

Fecha: 4 de noviembre
Horario: 16.00-17.00
Local: Humanistiska teatern, Engelska parken.
Número limitado de asientos en el Teatro Humanista. Es necesario registrarse. Registro aquí
El seminario y lanzamiento del libro también estará disponible a través de Zoom, regístrese aquí

Presenta Jan Selling, profesor asociado de historia y de pedagogía en la Universidad de Södertörn con un enfoque en la formación de docentes romaníes. ​Liberación. Emancipación de romaníes y viajeros en Suecia y otros países. (traducción simultánea al español).

Modera: Per-Erik Nilsson, CEMFOR.
Comenta: Mattias Gardell; CEMFOR.

Resumen

Alltsedan den internationella romska medborgarrättsrörelsen tog form i Paris kosmopolitiska miljö efter andra världskrigets slut har upprättelse, medborgarrätt och kamp mot antiziganism varit dess gemensamma nämnare. Jan Selling visar i sin aktuella bok hur romska utomparlamentariska aktioner uppstått och verkat, liksom hur avkoloniseringen av romska studier sker och hur romska intellektuella själva äntrar scenen. Hur ser då denna frigörelses förutsättningar ut i Sverige och i andra länder? Det är en av de frågor som diskuteras här. Den aktuella tiggeridebatten belyses likaså. Centralt för analysen är begreppet historisk rättvisa, ett koncept som på senare år fått allt större betydelse även i Sverige.

A SWEDISH PROTO-FASCIST? RUDOLF KJELLÉN AND THE POLITICAL IMAGINARY OF THE FAR RIGHT.

Fecha: 9 de diciembre 

Presenta Hjalmar Falk.

Modera: Per-Erik Nilsson.
Commenta: Mattias Martinson.

resumen

The Swedish political scientist, public intellectual, and politician Rudolf Kjellén (1864-1922) is arguably one of Sweden’s internationally most renowned social theorists to date. Among other things, Kjellén coined the term geopolitics and played an important part in the popularization of the concept of the folkhem. Still, no major study dedicated specifically to Kjellén exists and most works dealing with his place in Swedish political and intellectual life are at least 50 years old.  Part of the explanation for this is that Kjellén remains a controversial figure in Swedish political history, often regarded as representing the reactionary road not taken by the Swedish right in response to universal suffrage and liberal democracy. Some post-war commentators called Kjellén a proto-nazi, and his name still carries an ominous air. In recent years, following the crisis of liberal order and global right-wing mobilization, it appears that Kjellén’s thought and not least his questions are making a comeback.

  In this paper, I will sketch the outline of my plans for a research project centred on Kjellén and his works. I will particularly focus the question of how and what intellectual history can contribute to the study of the far right and fascism. While much current discussion of this ideological terrain takes its cue from conceptual definitions, I will argue that a contextual approach to the field can make a substantial contribution both to the understanding of the political imaginary that sustains it and the role of intellectuals in the formation of that political imaginary.

BIOGRAFía

Hjalmar Falk is a researcher in The History of Ideas and Science at the University of Gothenburg. His doctoral dissertation concerned the political theology and secularization theory of Carl Schmitt. Since earning his Ph.D., Falk has written on the intellectual history of the radical right, political theology, historical temporalities, and the historiography of secularization. He is currently engaged in a research project dealing with the reception of Carl Schmitt’s work on the radical left.

*En colaboración con (CRS).

cancelado! THE SOUND OF BEING SILENCED: POSTRACIALISM AND FREE SPEECH

Fecha: 21 de octubre

Presenta: Gavan Titley
 is a Docent in the Swedish School of Social Science, Helsinki University. 
Modera: Daniel Strand, CEMFOR.
Comenta: Per-Erik Nilsson/CEMFOR. 

RESUMEN

The question of free speech is never far from the headlines, and in these headlines it is frequently declared to be in crisis. These crises are declared in societies marked by abundant communication, and take shape less around material and governmental threats to expression than around controversies hinging on ‘what can be said’ about particular political, cultural and social issues. This lecture examines the centrality of race to these putative crises, and discusses three interconnecting dimensions: the postracial refusal of closure; the articulation of freedom of speech as a question of culture; and the vulnerability of dominant public understandings of freedom of speech to political capture.

biografía

His publications includes The Crises of Multiculturalism: Racism in a Neoliberal Age (with Alana Lentin, 2011) och Racism and Media (2019). Titley’s research explores the intersections of media, political discourse and racism. The presentation at CEMFOR is based on his forthcoming book Is Free Speech Racist? (2020, Polity Books). 

cancelado! RACE, IDENTITY AND THE GENEALOGICAL IMAGINATION

Fecha: 25 de noviembre

RAZA, IDENTIDAD Y LA IMAGINACIÓN GENEALÓGICA (Traducción simultánea al español).

Jackie Hogan, Profesor de sociología y antropología en la Universidad Bradley, Estados Unidos.
Modera: Per-Erik Nilsson, CEMFOR.
Comenta: Daniel Strand, CEMFOR.

resumen

Släktskap är inte ett oproblematiskt biologiskt faktum; det är socialt konstruerat. Historierna som vi berättar om våra anfäder är selektiva, och dessa urval återspeglar vilka vi tror att vi är och vilka vi vill vara. Den snabba teknologiska utvecklingen inom kommersiell släktforskning på 2000-talet har förändrat våra uppfattningar om vad ursprung, släktskap och identitet innebär. Detta seminarium föreläsning utforskar de sätt på vilket samtidens släktforskning essentialiserar och kommodifierar identiteter knutna till ras, etnicitet och nation.

Ancestry is not simply a biological fact; it is socially constructed. The stories we tell about our forebearers are necessarily selective, and these selective narratives are reflections of who we think we are, and who we wish to be. While this is as much the case in small-scale traditional societies as in industrialized societies, increasingly technologized and commercialized genealogical practice in the twenty-first century has the potential to transform our conceptions of ancestry, kinship, and identity. In particular, this talk explores the ways current genealogical practice re-essentializes and commodifies racial, ethnic and national identities.

BIOGRAFía

Hogan har publicerat fyra böcker, däribland Gender, Race and National Identity: Nations of Flesh and Blood (2009) och  Roots Quest: Inside America’s Genealogy Boom (2019). Hogan har även publicerat flera artiklar som handlar om nationell identitet, etnonationalism och högerpopulism i USA, Storbritannien och Australien.


Jackie Hogan is Professor of Sociology and Anthropology at Bradley University. She is the author of four books, including Gender, Race and National Identity: Nations of Flesh and Blood (2009), Lincoln, Inc.: Selling the Sixteenth President in Contemporary America (2011), and Roots Quest: Inside America’s Genealogy Boom (2019). She has also published numerous scholarly articles and book chapters on topics ranging from discourses of national identity in Olympic opening ceremonies, television advertisements, letters to the editor and films, to ethnonationalism and right-wing populism in the US, UK and Australia.

SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN ANTERIORES 2020

RASISMENS KlASSADE LOGIKER

Fecha: 7 de octubre

Presenta Mikael Svensson
, Doctor en sociología y profesor e investigador en la Universidad de Södertörn. (El seminario será en sueco)
Modera: Per-Erik Nilsson, CEMFOR.
Comenta: Daniel Strand, CEMFOR.
.................................................................
Seminariet hålls på campus Engelska parken i sal 22:2017. Anmälan krävs.
På grund av rådande omständigheter kommer seminariet att även hållas digitalt via Zoom. Anmälan krävs.
Anmälan till CAMPUS här (begränsade antal platser)
Anmälan till ZOOM här
Varmt välkomna med er anmälan senast den 6 oktober 2020!
​....................................................................

Resumen

I stället för att fastna i diskussioner om vilken samhällsklass som är mer eller mindre rasistisk – där rasismen främst placeras i arbetarklassen – kommer jag fokusera på hur klass kan ha betydelse för olika typer av rasistiska praktiker, där utgångspunkten är att rasism både kan ta sig olika uttryck och ha olika orsaker beroende på klassposition.

I min avhandling Hur klass gör skillnad: Klasspositionens betydelse för rasistiska och negativa särskiljande praktiker (Svensson 2019) – som bygger på observationer och intervjuer med personer i arbetarklasspositioner som bor i ett arbetarklassområde respektive observationer och intervjuer med personer i mer privilegierade klasspositioner som bor i ett socioekonomiskt mycket fördelaktigt område – har jag undersökt rasistiska praktiker kopplat till för klass utmärkande sammanhang som arbete och boende.

Flera tydliga klasskillnader visar sig, där bland annat de med mer privilegierade klasspositioner oftare exploaterar arbetskraft i olika former eller från ett klass- och statusmässigt överläge korrigerar grannar och kollegor med ”utländsk bakgrund”, medan de med arbetarklasspositioner i liknande situationer i stället oftare försöker exkludera eller undvika personer de anser har ”utländsk bakgrund”. Jag kommer att diskutera hur klasspositionen i sig själv är en avgörande mekanism för att förstå de olika praktikerna och klassmässiga skillnaderna. Jag kommer också diskutera betydelsen av rasistiska uppfattningar om specifika rasifierade ”grupper” legitimerade av vad Dave Elder-Vass definierar som faktiska och föreställda normcirklar, rasifierade hierarkier på bostads- och arbetsmarknaden i relation till strävan efter klass- och statusmässig uppåtgående mobilitet, utestängningsmekanismer kopplade till yrkesprofession och språk och vad Charles Tilly benämner som anpassningsmekanismer.

"REGARDING BLACK PAIN"

Fecha: 16 de septiembre
Hora: 16.15 - 18.15

Lugar: Zoom - Regístrese aquí. Después de registrarse, recibirá un correo electrónico de confirmación e información sobre cómo unirse al webinario.

Presenta: Christopher Paul Harris.
Modera: Daniel Strand, CEMFOR.
Comenta: Ylva Habel, investigadora y profesor asociado en Ciencias de la Comunicación y  Medios, Universidad de Södertörn. 

("Con respecto al dolor negro", traducción simultánea al español)

RESUMEN

The Movement for Black Lives (M4BL) är en del av ett större uppsving för svart organisering och politiskt tänkande i USA och resten av världen. M4BL har uppstått i samband med och som en konsekvens av det ständiga flödet av bilder på och rapporter om det svarta livets godtycklighet och dödlighet. Denna presentation, som utgår ifrån tre års etnografisk forskning och aktivism, använder sig av begreppet ”hänsyn” (regard) för att teoretisera samtida uttryck för svart motstånd, flykt och vägran. Presentationen fokuserar på de sätt som unga svarta människor kring M4BL har aktiverat en radikalt inkluderande etik som kretsar kring att bry sig/att vårda (care).

biografía

Christopher Paul Harris es becario postdoctoral en el Departamento de estudios afroamericanos de la Universidad Northwestern. Recibió su Ph.D. en Política y Estudios Históricos de The New School for Social Research. La investigación de Harris explora cómo las formas contemporáneas de la política, la cultura y el rendimiento compiten y modifican una serie de normas políticas, sociales y culturales en toda la diáspora negra.

cancelado! UNRAVELING THE RACE-RELIGION CONSTELLATION IN EUROPE


Fecha: 22 de septiembre

Presenta Anya Topolski,
 Profesor asociado de ética y filosofía política en la Universidad de Radboud Nijmegen.
Modera: Per-Erik Nilsson, CEMFOR.
Comenta: Mattias Gardell, CEMFOR.

´Raza y religión son conceptos enredados. Su enredo tiene profundas raíces en el pasado que continúa afectando en gran medida el presente. Para comprender el racismo actual, especialmente aquellas manifestaciones que a menudo se disputan, como el racismo contra los judíos (antisemitismo), musulmanes (islamofobia) y 'roma' (antigipsis o antigitanismo), cada uno de los cuales puede cruzar la línea de color de DuBoi´s [o racismo anti-negro]: es esencial hacer visible la constelación de raza y religión`. (traducción simultánea al español)

resumen

Race and religion are entangled concepts. Their entanglement has deep roots in the past which continues to strongly affect the present. In order to understand racism today, especially those manifestations which are often contested such as against Jews (antisemitism), Muslims (islamophobia) and ‘Roma’ (antigypsyism or antizyganism) – each of which can intersect DuBois’ colour line [or anti-Black racism] – it is essential to make visible the race-religion constellation. This also calls for a re-evaluation of the view that ‘race’ is biological or limited to the colour line/phenotype. 

While it is impossible to define racism, which is time and space dependant and thus continuously transforming itself, it is possible to study it’s ‘logic’ by means of its effects. Its ‘logic’ is one of dehumanisation and its effects include, among others, ‘justified’ epistemicide, slavery, colonialism, and genocide. Dehumanisation – which is a matter of degrees (e.g,. lesser human, sub-human, non-human etc.) – is the core of racial logic which when combined with institutionalised power has the potential to exclude and eliminate difference. To identify it we look to history for an observable pattern, without forgetting that this racial logic operates both explicitly and implicitly. What the race-religion constellation makes visible is that even prior to the modern term ‘race’, this ‘logic’ was present and institutionalized in hierarchical structures of power.

In this lecture, I highlight three representative meets in the dynamic conceptual history of the race-religion constellation. The first, where dehumanisation is directed at non-Christians, is the period around the 11-12th century when the Christian political community is being delineated. The second, where dehumanisation lies at the intersection of religion and phenotype, is the period around 15-16th century. It includes the Inquisition, colonialism and the formation of the racial state in Europe. The third, where dehumanisation is defined in biological terms, is in the 18-19th century with the first masking of the race-religion constellation by means of the sciences and the discourse of secularism. 

BIOGRAfía

Anya Topolski is an associate professor in ethics and political philosophy at the Radboud University Nijmegen. She obtained two bachelor degrees at McGill University in Montreal, Canada: BSc in Biochemistry (1999) and an BA Honours in Philosophy (2000). After a brief but memorable experience teaching in Korea, Anya moved to Belgium to complete a Masters in Continental Philosophy (Magna Cum Laude) specialising in the political thought of Hannah Arendt. She obtained her PhD in Philosophy at the KU Leuven, for which she was awarded the 2008 Auschwitz Foundation Stichting Prize , with a focus on the political thought of Hannah Arendt, the ethics of Emmanuel Levinas and contemporary Jewish thought.

*En colaboración con el Centro multidiciplinario de estudios sobre religion y sociedad (CRS), Universidad de Uppsala.

webinario: THE CONTINUING UNMATTERING OF BLACK LIVES: ON THE ONGOING PROTESTS AGAINST THE LOGIC OF LYNCHING

Fecha: 5 de junio 2020
Hora: 15:00-17:00
Zoom:
 Registrarse a Daniel Strand. El enlace de Zoom se le enviará.

Estados Unidos y Canadá se ven sacudidos por protestas masivas en contra de la violencia mortal de la policía a personas negras. ¿A dónde llevarán estas protestas? El viernes, tres investigadores de Black Studies se reunirán en un seminario organizado por CEMFOR sobre racismo anti-negro.

................
Recently, Kimberlé Crenshaw argued that the deaths of Breonna Taylor and Ahmaud Arbery show how ”the violence of the past is the violence of the present”. Since then, the deaths of George Floyd (USA) and Regis Korchinski-Paquet (Canada), have resulted in Black protests that are now going global.

At a time when the Covid-19 pandemic has also been weaponized against Black people, the disregard for Black lives is thrown into extra sharp relief. Activists and intellectuals repeatedly point to the deeper history of state-sanctioned, gratuitous violence against Black people: lynching. While this connection is not recent, protesting the logics of this slow form of antiblack genocide entails an important refusal to be silenced by dominant discourse.

In this CEMFOR webinar, three Black Studies scholar convene to discuss the continuing unmattering of Black lives and the current wave of protests in the USA and Canada.

SPEAKERS

• Ylva Habel (chair) is Assistant Professor in Media and Communication Studies at Södertörn University, and affiliated to CEMFOR. Her research draws on black studies and postcolonial, critical race and whiteness studies, specifically revolving around the affective economy of Swedish, colorblind discourses connected to welfare values.

• Christopher Paul Harris is a Postdoctoral Fellow in History at the Department of African American studies at Northwestern University. Harris’s research explores how contemporary forms of Black politics, culture, and performance contest and reshape a range of political, social, and cultural norms across the Black Diaspora.

• Jasmine Kelekay is a PhD candidate in the Department of Sociology at the University of California, Santa Barbara and at CEMFOR, Uppsala University. Kelekay's work examines the relationship between racialization and criminalization, with a particular focus on constructions of Blackness and the institutionalized social control of Black communities across the African diaspora.

(El seminario será en inglés)

Bienvenidos!

WEBINAR: RACISM AND THE FREEDOM OF SPEECH

Fecha: 6 de mayo
Hora: 15.15-17.00
Via Zoom -
(Inscripción: Irene Molina)
EL seminario será en inglés.

participantes

GAVAN TITLEY is Associate Professor and Senior Lecturer in Media Studies at Maynooth University. ULRIKA DAHL is a professor of Gender Studies at Uppsala University. DIANA MULINARI is a professor of Gender Studies at Lund University. IRENE MOLINA (chair) is Professor in Human Geography and the co-director of research at the Center for Multidisciplinary Research on Racism, CEMFOR, at Uppsala University. Más información aquí

Bienvenidos!

Zoom webinar – “Wīhkohkē: Urban Indigenous Resistance from the Past into the Future”

Datum: 28 april
Tid:13.00-16.00
Zoom länk
zoom link - Notera lösenord behövs: 024490

Urbefolkningen har kämpat för land och liv mot kolonialism över hela världen sedan ett halvt årtusende.

Program and speakers

13.00 May-Britt Öhman Introducing Dálkke: Indigenous Climate Change
13.15 Hampus Andersson When the climate apocalypse comes I’ll make it: 16 year old Hampus Andersson’s survival month living off the lands and waters in the forests of Norrbotten, Sweden
13.45 Henrik Andersson Winds of destruction: A documentary project on wind power, Indigenous people and human security –case from Hällberget, Överkalix, Gällivare Forest Sámi Reindeer Herding area
14.15 Eva Charlotta Helsdotter Who owns the river? Combining water resource management and Sámi traditional relationships with nature and waters for sustainable futures
14.45 Break/paus
15.15 Erica Violet Lee Wīhkohkē: Urban Indigenous Resistance from the Past into the Future
16.00 End


Erica Violet Lee, a feminist scholar of prairie Indigenous studies and Nēhiyaw philosophy, her work focuses on the intersections between social movements and bodily sovereignty. She is currently a master’s student at OISE, the University of Toronto, writing about urban Indigenous resistance and joy.

Abstract
In Canada, currently the Wet’suwet’en resistance movement is set to protect lands and waters against destructive extractive industry, which are allowed and supported by colonial state laws, and law enforcement. But what is law? From an indigenous standpoint, love and law are one and the same.

Disrupting the notion of “ceded and surrendered” lands and based on a methodology of urban Indigenous lifeways and survivance, and with the ongoing Wet’suwet’en resistance as one of many examples I will discuss what it means – in practice – to refuse consent for extractive projects on our lands. And to promote laws that are tied to love.
This refusal is tied to our freedom of movement and our agency as Indigenous women, girls, Two-Spirit and LGBTQ people on the frontlines of movements in North America and across the world.

Guided by frameworks of decolonial love and the resurgence of Indigenous law, language, and ceremony that have never fully been eliminated despite genocides, we embrace the experience of joy as an embodied treaty and a living act of sovereignty.

Based on my work of Wastelands theory (“In Defense of the Wastelands: A Survival Guide”, 2016), I argue that Indigenous presence and futurisms pose a necessary challenge to the notion that we are primitive or extinct people, as we shape and create the sacred and ceremonial through our movements on the land. At the end of this world, we work toward a universe of beautiful livelihoods for Indigenous communities, free from state oppression and coercion.

AbstractHenrik Andersson: "Winds of destruction: A documentary project on wind power, Indigenous people and human security –case from Hällberget, Överkalix, Gällivare Forest Sámi Reindeer Herding area".
Abstract, Hampus Andersson: "When the climate apocalypse comes I’ll make it: 16 year old Hampus Andersson’s survival month living off the lands and waters in the forests of Norrbotten, Sweden".

.................
Dálkke
 is based at CEMFOR, Department of Theology at Uppsala University, and collaborates with Luleå University of Technology, Michigan State University and universities in Canada, US, Australia and Japan, as well as Indigenous communities and associations. The project forms part of ongoing efforts by Indigenous and allied scholars, knowledge keepers, scientists, change-makers, and leaders to create a field to support Indigenous peoples’ capacities to analyze and address the consequences as well as mitigate the impacts of anthropogenic climate change – thereby contributing to the establishment of the field Indigenous Climate Change Studies.

cancelado! RACE, IDENTITY AND THE GENEALOGICAL IMAGINATION

Fecha: 25 de noviembre

RAZA, IDENTIDAD Y LA IMAGINACIÓN GENEALÓGICA (Traducción simultánea al español).

Jackie Hogan, Profesor de sociología y antropología en la Universidad Bradley, Estados Unidos.
Modera: Per-Erik Nilsson, CEMFOR.
Comenta: Daniel Strand, CEMFOR.

resumen

Släktskap är inte ett oproblematiskt biologiskt faktum; det är socialt konstruerat. Historierna som vi berättar om våra anfäder är selektiva, och dessa urval återspeglar vilka vi tror att vi är och vilka vi vill vara. Den snabba teknologiska utvecklingen inom kommersiell släktforskning på 2000-talet har förändrat våra uppfattningar om vad ursprung, släktskap och identitet innebär. Detta seminarium föreläsning utforskar de sätt på vilket samtidens släktforskning essentialiserar och kommodifierar identiteter knutna till ras, etnicitet och nation.

Ancestry is not simply a biological fact; it is socially constructed. The stories we tell about our forebearers are necessarily selective, and these selective narratives are reflections of who we think we are, and who we wish to be. While this is as much the case in small-scale traditional societies as in industrialized societies, increasingly technologized and commercialized genealogical practice in the twenty-first century has the potential to transform our conceptions of ancestry, kinship, and identity. In particular, this talk explores the ways current genealogical practice re-essentializes and commodifies racial, ethnic and national identities.

BIOGRAFía

Hogan har publicerat fyra böcker, däribland Gender, Race and National Identity: Nations of Flesh and Blood (2009) och  Roots Quest: Inside America’s Genealogy Boom (2019). Hogan har även publicerat flera artiklar som handlar om nationell identitet, etnonationalism och högerpopulism i USA, Storbritannien och Australien.


Jackie Hogan is Professor of Sociology and Anthropology at Bradley University. She is the author of four books, including Gender, Race and National Identity: Nations of Flesh and Blood (2009), Lincoln, Inc.: Selling the Sixteenth President in Contemporary America (2011), and Roots Quest: Inside America’s Genealogy Boom (2019). She has also published numerous scholarly articles and book chapters on topics ranging from discourses of national identity in Olympic opening ceremonies, television advertisements, letters to the editor and films, to ethnonationalism and right-wing populism in the US, UK and Australia.

cancelado! THE SOUND OF BEING SILENCED: POSTRACIALISM AND FREE SPEECH

Fecha: 21 de octubre

Presenta: Gavan Titley
 is a Docent in the Swedish School of Social Science, Helsinki University. 
Modera: Daniel Strand, CEMFOR.
Comenta: Per-Erik Nilsson/CEMFOR. 

RESUMEN

The question of free speech is never far from the headlines, and in these headlines it is frequently declared to be in crisis. These crises are declared in societies marked by abundant communication, and take shape less around material and governmental threats to expression than around controversies hinging on ‘what can be said’ about particular political, cultural and social issues. This lecture examines the centrality of race to these putative crises, and discusses three interconnecting dimensions: the postracial refusal of closure; the articulation of freedom of speech as a question of culture; and the vulnerability of dominant public understandings of freedom of speech to political capture.

biografía

His publications includes The Crises of Multiculturalism: Racism in a Neoliberal Age (with Alana Lentin, 2011) och Racism and Media (2019). Titley’s research explores the intersections of media, political discourse and racism. The presentation at CEMFOR is based on his forthcoming book Is Free Speech Racist? (2020, Polity Books). 

cancelado! "RACE AND ORDER"

Fecha: 13 de mayo 2020

Leandro Schclarek Mulinari, Doctorado en Criminología en la Universidad de Estocolmo, en el año 2020 con la disertación "Race and Order": Perspectivas críticas sobre el crimen en Suecia.
Comenta: Jasmine L. Kelekay, Universidad de California/CEMFOR.

resumen

In this study questions of crime are used as a means to explore the relation between race and the social order. The aim is to empirically and theoretically expand the criminological understanding of racism as a structural phenomenon. Anchored in critical criminology, and particularly the work of cultural theorist Stuart Hall, the racialization of crime and its consequences is addressed, with a particular focus on the role of ideology and repression. Departing from a Swedish context, local and global power relations associated with the current conjuncture, such as neoliberalism and the colonial legacy of Western powers, are highlighted. The study addresses different dimensions of the social order where conflicts are played out. In the first article, the role of language in the racialization of official crime discourse is explored at the level of metaphors. In the second, attention is turned to why racist imaginaries of crime are contested by established journalists. The third article addresses security measures that target Muslims in the effort to combat terrorism. The fourth article focuses on racial profiling from a more general perspective, investigating stop-and-search practices as well as consequences of the intertwinement of crime and migration control.  

BIOGRAFía

Campo de instrucción: teoría criminológica, con énfasis en criminología crítica.
Publicaciones

"REGARDING BLACK PAIN"

Fecha: 16 de septiembre
Hora: 16.15 - 18.15

Lugar: Zoom - Regístrese aquí. Después de registrarse, recibirá un correo electrónico de confirmación e información sobre cómo unirse al webinario.

Presenta: Christopher Paul Harris.
Modera: Daniel Strand, CEMFOR.
Comenta: Ylva Habel, investigadora y profesor asociado en Ciencias de la Comunicación y  Medios, Universidad de Södertörn. 

("Con respecto al dolor negro", traducción simultánea al español)

RESUMEN

The Movement for Black Lives (M4BL) är en del av ett större uppsving för svart organisering och politiskt tänkande i USA och resten av världen. M4BL har uppstått i samband med och som en konsekvens av det ständiga flödet av bilder på och rapporter om det svarta livets godtycklighet och dödlighet. Denna presentation, som utgår ifrån tre års etnografisk forskning och aktivism, använder sig av begreppet ”hänsyn” (regard) för att teoretisera samtida uttryck för svart motstånd, flykt och vägran. Presentationen fokuserar på de sätt som unga svarta människor kring M4BL har aktiverat en radikalt inkluderande etik som kretsar kring att bry sig/att vårda (care).

biografía

Christopher Paul Harris es becario postdoctoral en el Departamento de estudios afroamericanos de la Universidad Northwestern. Recibió su Ph.D. en Política y Estudios Históricos de The New School for Social Research. La investigación de Harris explora cómo las formas contemporáneas de la política, la cultura y el rendimiento compiten y modifican una serie de normas políticas, sociales y culturales en toda la diáspora negra.

BORTOM VITTNET: BILDER AV FÖRINTELSEN

Fecha: 5 de febrero 2020​

(Más allá del testigo: el testimonio de imágenes y representaciones del Holocausto) 
Rebecka Katz Thor es crítica y profesora de Estética en la Universidad de Södertörn. Comentarista: Patricia Lorenzoni/CEMFOR.

RESUMEN

En un momento en que los últimos testigos del Holocausto pronto se habrán ido, una posible ruta para la conmemoración es preguntar qué testimonios pueden dar las imágenes. Beyond the Witness busca responder a la pregunta de cómo las imágenes pueden dar testimonio al examinarlas como entidades multifacéticas producidas, reproducidas y resituadas en situaciones políticas e históricas conflictivas. En tres películas basadas en archivos de Harun Farocki, Yael Hersonski y Eyal Sivan, la imagen en movimiento se reactiva y se reinterpreta.

Las imágenes reproducidas como propaganda nazi y las grabaciones de video de un juicio políticamente cargado después del Holocausto han adquirido un nuevo significado. El estado del archivo del material, el contexto y las condiciones de producción, y los medios de representación, ofrecen un marco para un análisis a través del cual se puede entender el testimonio de las imágenes.

BIOGRAFÍA

Su investigación se centra en la producción de imágenes y su relación con reclamos históricos, éticos y políticos. Su disertación de 2018 Beyond the Witness: The Testimony of Images and Holocaust Representations (Más allá del testigo: el testimonio de imágenes y representaciones del Holocausto) investiga la imagen como testigo en tres películas hechas de materiales de archivo.

seminarios de investigación anteriores 2019

“Ser hijo/a de inmigrante en chile: efectos de las  políticas migratorias y la racializacion  en sus vidas cotidianas”

Fecha: 4 de diciembre, 2019

Constanza AmbiadoCátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas Universidad de Chile. Comenta: Irene MolinaCEMFOR.

Resumen:
A través de un estudio etnográfico con familias de población migrante,  Contanza Ambiado y el equipo de investigación con quien trabaja, se han aproximado a las situaciones de vulnerabilidad  en que estas familias y especialmente los y las menores se encuentran. El proyecto se enmarca en las temáticas asociadas al racismo institucional y cotidiano que estas familias confrontan en las diversas arenas de la sociedad como el trabajo, la escuela, el espacio público entre otras. Dado que el país vive una convulsión social, Constanza se referirá también a las maneras como la represión policial puede selectivamente afectar a este sector de la población.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN CHILE?

Conversatorio:
Los académicos de la Universidad de Chile Alejandra BottinelliSalvador Millaleo e Inta Rivas, reflexionan sobre temas actuales como movilización social y represión estatal, Derechos Humanos y Asamblea Constituyente Plurinacional.

El conversatorio será en español.

Fecha: 4 de diciembre, 2019
Horario: 17.00 - 19.00 hrs.
Local: Engelska parken, sal 22-1017, Uppsala universitet

Thunbergsvägen 3C, Uppsala.

Por favor notar: Si desea asistir al conversatorio regístrese antes del 2 de diciembre AquíBienvenides! 

NOTA! CANCELADO POR ENFERMEDAD!

EXPLORING THE SWEDISH RACIAL FORMATION, CONTINUITY AND CHANGE

Fecha: 20 de noviembre, 2019

Diana Mulinari, Universidad de Lund. Anders Neergaard, Universidad de Linköping. Comenta: Mattias Gardell, CEMFOR.

Abstract
Sociologists Bonilla-Silva and Baiocchi (2001) assert that sociologists, protected by a myth of neutrality and objectivity, follow the understandings of racism in their analysis of inequality as relegated to a secondary status, either according to the Marxist tradition as the superstructure or within a Weberian framework as a form of status difference. The aim of the lecture is to put the study of racism, a fundamental principle of social organisation in modern society, at the centre of social theory,and in the understanding of Sweden.. The aim is also to develop a productive dialogue with the traditions of Critical Race Theory (CRT), neo-Marxism and Black feminism; traditions that we will argue are highly relevant for the analysis of the Swedish racial regime. Central to our conceptual field are the concepts of exploitative, exclusionary and caring racism , grasping diverse forms of racism in diverse socio-political periods and identifying how these diverse forms of racism act upon different bodies.

Diana Mulinari El papel de las madres en la toma de decisiones políticas fue el tema de mi doctorado en el Departamento de Sociología. Universidad de Lund. Después de un puesto en IMER (Migración internacional y relaciones étnicas) en Malmö City College. Me uní al Departamento de Estudios de Género en 1998. Mis intereses de investigación se centran en cuestiones de género, desigualdad y visiones de justicia de género (y resistencia a estas visiones). Es fundamental para mi investigación entender cómo el género y la sexualidad, la clase y la "raza" / etnicidad hacen lo social y lo político en el cruce de caminos entre las vidas personales: diversas formas de pertenencia e instituciones nacionales y transnacionales. Las preguntas sobre los legados coloniales, las relaciones Norte Global / Sur Global (con un enfoque especial en América Latina) y el racismo, así como las formas diversificadas de resistencia y organización a las formas de poder antiguas y nuevas, me han acompañado durante todo el trabajo que he realizado. Mi investigación se ha desarrollado en un diálogo crítico con feministas y otras contribuciones teóricas y metodológicas que constituyen un argumento sólido para las ciencias sociales emancipadoras.

Anders Neergaard  es profesor de sociología en el Instituto de Investigación sobre Migración, Etnicidad y Sociedad en la Universidad de Linköping. La investigación de Neergaard se centra en el poder y la resistencia específicamente relacionados con la discriminación, la racialización y el racismo. También le interesan las preguntas sobre el crecimiento del populismo de la derecha en la Europa contemporánea. Las publicaciones de Neergaard incluyen Den nya svenska arbetarklassen (2004) och Klassamhällets rasifiering (2018), (La nueva clase obrera sueca (2004) y la clasificación de la sociedad clásica (2018)).

“HOW DO I TELL AN ACADEMIC ORGANISATION THAT THE LAND IS A RESEARCH PARTICIPANT?: REFLECTIONS FROM AN ONGOING PROJECT ON CLIMATE CHANGE AND INDIGENOUS PERSPECTIVES”

Fecha: 13 de noviembre, 2019

"¿CÓMO DECIRLE A UNA ORGANIZACIÓN ACADÉMICA QUE LA TIERRA ES UN PARTICIPANTE EN LA INVESTIGACIÓN ?: REFLEXIONES DE UN PROYECTO EN CURSO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO Y PERSPECTIVAS INDÍGENAS"

Lecturer: Dr. Frances Wyld is a Martu woman (Aboriginal people of the Pilbara region of Australia) and Doctor of Communication.

Abstract: In this presentation I reflect on the methodology and ethical considerations of an Australian sub-project that is part of the research project Dálkke: Indigenous Climate Change Studies, funded by FORMAS, within the Swedish National Research Programme on Climate, and placed at the Centre for Multidisciplinary Studies on Racism, CEMFOR, at Uppsala University.

The Australian sub-project documents stories and opinions about climate change, caring for country and the use of Indigenous knowledges in design and innovation to better care for the environment. The work is ongoing during 2019 and the results will be presented at conferences and in articles during 2020. The methodology is a blend of western and Indigenous knowledges characterised by the logos and mythos of information gathering. The logos is the academic pursuit of knowledge on the subject undertaken through literature review and the interviewing of Indigenous academics. The mythos represents Storywork and the stories collected from Indigenous communities and people alongside the needs of this diverse land. But how do you give the land a voice in academia beyond what can be known within science? How do we tell an academic organisation that the land is a research participant? Ethical considerations involved in working with Indigenous communities are important, protocols in academia in Australia were put in place for this. Yet something has been lost in translation; a colonising voice had taken command yet again, leaving the land without a voice and the researcher disconnected from a fundamental participant in research - the environment itself.

Biografía
Frances Wyld
, is a Martu woman (Aboriginal people of the Pilbara region of Australia) and Doctor of Communication. She has taught in the areas of Indigenous Knowledges, education, cultural studies and has worked extensively within curriculum development. Her doctorate title ‘In the time of Lorikeets’ uses autoethnography, storytelling and mythography to centre Indigenous Knowledges within an academic environment to establish an Indigenous worldview for ethical research and teaching.

She takes great pride in her ongoing collaboration with Sámi academics and community persons. Her publications include both scholarly and creative writing elements. Dr Wyld is currently working on a project led by Uppsala University to research climate change, Indigenous perspectives and innovation. She lives in Adelaide, Australia with her son.

Project: Indigenous Australian perspectives on Climate Change.

"(DE-)CONSTRUCTING THE OTHER: COMPLICATING THE ANTAGONISM/AGONISM DICHOTOMY".

Fecha: 23 de octubre, 2019

Nico Carpentier es profesor en la Universidad de Charles en Praga; También ocupa puestos de medio tiempo en la universidad Vrije , Bruselas (VUB - Free University of Brussels), como profesor asociado, y en la Universidad de Uppsala, como investigador principal.
Comenta: Daniel Strand, CEMFOR.

Abstract
"This talk aims to contribute to the theoretical discussions on othering processes, by linking them to the dynamics of antagonism and agonism, as developed by Mouffe (2005, 2013). Building on two research projects, one on conflict transformation and community media in Cyprus, and one on the construction of the homeless subject position in Greece, an argument will be made to move beyond the constructions of enemy and adversary. Several trajectories will be considered, including the multiplicity of interacting antagonisms and agonisms, the existence of other others, and the possibility of synergism.”

The rise of the right wing and the reconfiguration of racism in Brazil 

Fecha: 2 de octubre, 2019
 

Joaze Bernardino Costa, Professor Associado 2 do Departamento de Sociologia de la Universidad de Brasília UnB. Comenta: Patricia Lorenzoni, tiene un doctorado en Historia de las ideas y es investigadora asociada en CEMFOR.

(Título traducción simultánea: El ascenso del ala derecha y la reconfiguración del racismo en Brasil)

Abstract: From the point of view of the hegemonic discourse, Brazil was treated throughout the twentieth century as an exceptionality in terms of harmonious coexistence between whites and blacks. This hegemonic discourse coexisted with a counter-hegemonic discourse of the black population that always denounced practices of racism in Brazil. The election campaign of 2018, which culminated in the rise of right wing parties to power, has caused Brazilian racism to come out of the closet and show its more overt aspect. The presentation will discuss the reconfiguration of racism in Brazil, which has resulted in its most cruel face, the genocide of black youth, as well as the dismantling of some of the achievements of the left-wing government that held power between 2003 and 2015. We will also develop a reflection on the need for a new leftist project which should recognize the centrality of racial issues in the country.

Joaze Bernardino-Costa, es Profesor Asociado de Sociología en la Universidad de Brasilia (Brasil). Sus investigaciones se refieren a acciones afirmativas, desigualdades raciales, trabajadoras domésticas, movimientos negros, teorías poscoloniales, teorías decoloniales, etc. Es autor de varios artículos y libros sobre cuestiones raciales y racistas en Brasil. Entre ellos, los siguientes libros: Decolonialidade e Pensamento Afro-diaspórico, 2018 (Decoloniality and Afrodiasporic Thought); Saberes Subalternos e Decolonialidade: os sindicatos das trabalhadoras domésticas no Brasil, 2015 ((Subaltern Knowledge and Decoloniality: the domestic workers union in Brazil). Conocimiento subalterno y decolonialidad: el sindicato de trabajadores domésticos en Brasil).

Seminarios de Investigación – Primavera 2019

Los seminarios son actividades abiertas tanto para académicos como estudiantes, siempre que no se indique lo contrario en la presentación del evento. 

Local: Engelska parken, 22-1017 (edificio 22). Horario: 15.15-17.00 (si no se indica otro horario). Todos nuestros eventos son seguidos de un encuentro post-seminario/vino de honor. 

EN RASIFIERAD ARBETARKLASS. VIT MASKULINITET OCH MÖJLIGHETERNA TILL EN FÖRESTÄLLD SOLIDARITET

"Una clase obrera racializada. Masculinidad blanca y oportunidades para solidaridades imaginarias". 

5 de junio, 2019
Horario: de 15:15 a 17:00
Local: Engelska parken, Edificio 22, sala 22-1009

Anders Neergaard, Universidad de Linköping. El seminario es presentado por Daniel Strand, CEMFOR.

Anders Neergaard  es profesor de sociología en el Instituto de Investigación sobre Migración, Etnicidad y Sociedad en la Universidad de Linköping. La investigación de Neergaard se centra en el poder y la resistencia específicamente relacionados con la discriminación, la racialización y el racismo. También le interesan las preguntas sobre el crecimiento del populismo de la derecha en la Europa contemporánea. Las publicaciones de Neergaard incluyen Den nya svenska arbetarklassen (2004) och Klassamhällets rasifiering (2018), (La nueva clase obrera sueca (2004) y la clasificación de la sociedad clásica (2018)).

Foto: Olof Holmgren

Hogares y cárceles - representaciones de la vida cotidiana en LA literatura argentina, escrita durante la dictadura 1976-83. 

22 de mayo, de 15.15 a 17.00.

Sofia Iaffa Nylén es Ph.D. Estudiante de literatura en la Universidad de Estocolmo. Su tesis trata de narrativa hispánica, escrita por autores latinoamericanos en el exilio durante la segunda parte del siglo XX. Mediante un estudio de los textos de Cristina Feijóo, Cristina Peri Rossi y Griselda Gambaro, entre otros, Sofía investiga cuestiones de activismo político literario, memoria, multilingüismo y racismo. 

En el seminario, Sofía presentará un capítulo de la tesis en el que analiza las representaciones literarias de la vida cotidiana durante la dictadura, en la colección de cuentos Cambio de Armas (1982) de Luisa Valenzuela. 

El seminario es presentado por Cecilia Luzon. Luzon tiene una maestría en literatura. Sus intereses de investigación se refieren a temas relacionados con el exilio, la migración y la poesía contemporánea.

ATT FÖRSTÅ DET SOM INTE GÅR ATT FÖRSTÅ. VITTNESMÅL OM FÖRINTELSEN BLAND ÖVERLEVARE I SVERIGE 
 

10 de abril, de 15.15 a 17.00. Atención, nuevo local: Sala 22-1017

"Entender lo que no se puede entender. Testimonios del Holocausto y sus sobrevivientes en Suecia". 

Bernt Hermele, periodista: Una conversación con Rebecka Katz Thor, Investigadora y critica en la Universidad de Södertörn.

Bernt Hermele es periodista y escritor. Hermele ha escrito varios libros sobre la vida y la cultura judías en Suecia, y fue reconocido en 2005 por el autobiográfico documental televisivo Mi madre fue asesinada por un terrorista suicida. Actualmente está trabajando con los sobrevivientes, un podcast con entrevistas de la última generación de sobrevivientes suecos del Holocausto.

Rebecka Katz Thor , Ph.D en estética en la Universidad Södertörn. Katz Thor recibió su doctorado en 2018 después de defender la disertación "Más allá del testigo: Representaciones del Holocausto y el Testimonio de imágenes". En su tesis, Katz Thor examina cómo las películas que documentan el Holocausto pueden servir como testimonio de los crímenes del nazismo.

What is Indigenous Studies?

20 de marzo, de 15:15 a 17:00

Conferencistas: Karin Eriksson, estudiante de doctorado en estudios escandinavos en la Universidad de Washington, Seattle. Su foco de investigación son los procesos coloniales suecos, contemporáneos en contextos sami. Kaisa Huuva, estudiante de doctorado en estudios de Sami en la Universidad de Umeå. Su investigación se centra en las formaciones del colonialismo de los colonos en la Suecia contemporánea.

¿Qué son los estudios indígenas? Este seminario es una introducción al creciente campo académico de los estudios indígenas. Discutiremos el desarrollo del campo, conceptos centrales y metodología.

Comentaristas: Mattias Gardell, Irene Molina, Ylva Habel - CEMFOR. El seminario será en inglés.

"DEFEND EUROPE AND LOVE YOUR PEOPLE". KONSPIRASJONSSNAKK PÅ SOSIALE MEDIER I DE YTREHØYRELANDSKAP

13 de marzo, de 15.15 a 17.00

"Defiende Europa y ama a tu gente". 

Alexa Døving, Universidad de Oslo: "Defiende Europa y ama a tu gente". Charla de conspiración en las redes sociales en el paisaje exterior. El seminario es presentado por Mattias Gardell, CEMFOR.

Alexa Døving, Investigadora en el Centro de Investigación sobre Extremismo en la Universidad de Oslo. Døving es uno de los principales expertos de Noruega en cuestiones de islamofobia, antisemitismo e identidades religiosas. Después de recibir su Ph.D. en Historia de la religión en 2005, ha publicado varios artículos y libros sobre diferentes formas de racismo en la Noruega contemporánea. Døving está trabajando actualmente en un proyecto sobre las actividades de la extrema derecha noruega en las redes sociales.

BLACK MARXISM: THE MAKING OF THE BLACK RADICAL TRADITION - CEMFOR'S Black Studies Network

Fecha: 15 de febrero, 2019
Horario: 13.00 - 15.00
Local: Engelska parken, Edificio 22, sala 22-0031, piso 2.

On the 15th of February, from 13 to 15 o'clock  it is time for the next Black Studies Reading seminar! This time it will be led by Sociology Professor Anders Neergaard, REMESO, Linköpng University, who will introduce the session by bringing  his perspectives on Cedric Robinson's book Black Marxism: The Making of The Black Radical Tradition (attaches as pdf here). Neergaard will also formulate a cluster of discussion questions, which will be sent via the mailing list in a few days. The seminar will be held in Swedish, but we welcome discussion entries in English from those who prefer that.

Foto: Olof Holmgren

AFROPUNK INTERNATIONAL: WILL "THE PEOPLE RESIST"?

Fecha: 20 de febrero, de 15.15 a 17.00
Lugar: Engelska parken, sal 22-1009

Afro-punk Internacional: "¿Resistirá el pueblo?"

Nafeesa Nichols, Universidad de Bergen: El seminario será presentado por Ylva Habel, CEMFOR.

Nafeesa T. Nichols Estudiante de doctorado en la Universidad de Bergen. Su proyecto de tesis, titulado "Espacios populares: espacio, raza y género en cuatro novelas sudafricanas contemporáneas", explora cómo los lugares urbanos en Sudáfrica continúan restringiendo a los ciudadanos negros incluso después del Apartheid. Nichols también se interesa en el activismo político y los movimientos culturales populares como el afropunk y el hip hop.

Seminarios de Investigación 2018

THE TANGLED WEB OF BELONGING

12 de diciembre 2018
Nina Mangalanayagam: ​The Tangled Web of Belonging

En este seminario se entretejerán historias de otredad, cuentos de hadas y narrativas de unidad y separación dentro de un relato sobre la pertenencia. Mangalanayagam reflexiona sobre la complejidad de los orígenes múltiples en el Occidente postcolonial y cómo es esto explorado en sus propias obras de arte visual. 

Nina Mangalanayagam es una artista visual cuyo trabajo incluye imágenes tanto inmóviles como en movimiento. Tiene una maestría en fotografía del Royal College of Art (Reino Unido) y un Phd (por práctica) de la Universidad de Westminster (Reino Unido). En su trabajo práctico, Nina explora temas sobre pertenencia e hibridación usando, frecuentemente un acercamiento semi-autobiográfico. Su investigación analiza los puntos cambiantes de identificación en su propia experiencia teniendo orígenes múltiples para poder explorar las dicotómicas nociones – blancas y negras– de identidad. Nina es docente invitada en diferentes instituciones tanto en el Reino Unido como en Escandinavia. Sus actuales y más recientes instituciones incluyen Universidad de Portsmouth, Camberwell College of Arts, en el Reino Unido y Akademin Valand en Gotemburgo, Suecia.

El seminario será en inglés. 

Nina Mangalanayagam