research seminars spring 2021

The seminars are open for researchers and students if nothing else if specified. 

Note! As Uppsala University's guidelines dictate for combating the spread of the coronavirus; for this reason we have changed the format to webinars.

Welcome!

George Montandon, the Ainu and the Theory of Hologenesis


Date: 26 May
Time: 15.15-17.00
The seminar will be via Zoom - 
Register in advance for this meeting here

In this seminar John Hennessey, researcher at the Hugo Valentin Center (Uppsala University), presents his research on the Ainu people and Western racial classifications ruing the nineteenth century. Diskussant: Kanako Uzawa. She earned her PhD at the Arctic University of Norway on  urban Indigeneity in Ainu communities in Japan, and is now an independent scholar and Ainu rights activist. Moderator: Daniel Strand, CEMFOR.
The seminar is co-organized with the Hugo Valentin Center.

BIOGRAFI

John L. Hennessey is a postdoctoral fellow at the Hugo Valentin Centre, Uppsala University. His dissertation, Rule by Association: Japan in the Global Trans-Imperial Culture, 1868-1912 (Linnaeus University, 2018), was shortlisted for the 2019 ICAS Dissertation Prize in Asian studies and received an honorable mention for the 2020 Walter Markov Prize in global history. His current research focuses on depictions of the Ainu people in Western race science between Japan’s Meiji Restoration (1868) and the Second World War.

ABSTRACT

During the first decades of the twentieth century, when several variations of Darwinism or competing theories of evolution vied for supremacy in the Western scientific establishment, Italian zoologist Daniele Rosa proposed a radical new theory: hologenesis, or temporally concurrent, pan-terrestrial creation and evolution in response to primarily internal factors. Although quickly forgotten after the mid-century consensus around the modern synthesis combining Darwinism and Mendelian genetics, hologenesis was also widely ignored or rejected shortly after its publication, especially outside of Italy.

One important exception was Swiss-French racial anthropologist George Montandon, who eagerly embraced the theory and expanded its field of application in two long books and a bevy of scholarly and popular science articles. As an exceedingly productive and ambitious researcher who set his sights on top positions in the French academic establishment, Montandon’s deep investment in an obscure and unpopular theory is somewhat puzzling. Today, Montandon is best known for his virulent anti-Semitism and active collaboration with the Nazi occupation of France at the end of his career. To the extent it is discussed at all, his embrace of hologenesis is explained as a result of his racist outlook. Through a close reading of his research output, this paper explores his theoretical outlook and reasons for championing Rosa’s forgotten evolutionary theory. It argues that his motivation arose from a complex blend of reasons, including scientific and personal factors. Most importantly, Montandon’s adoption of hologenesis was strongly influenced by his early fieldwork with the Ainu of Hokkaido, which has been entirely overlooked in previous research. In contrast, Montandon’s later public anti-Semitism seems to have arisen more out of ambition and conscious cynical choices than as a natural extension of hologenesis.

Contemporary anti-Jewish racism and constructions of ‘Swedishness’ – an approach to the study of antisemitism from the field of Critical Race Studies


Date: 21 April
Time: 15.15-17-00
The seminar will be via Zoom - 
Register in advance for this meeting here

Hansalbin Sältenberg, Sältenberg has been a PhD candidate at the department of Gender Studies, Lund University since 2018. He has a master’s degree in sociology from the same university. The seminar is co-organized with the Forum for Jewish Studies (Uppsala University). 
Commentator: Rebecka Katz-Thor, PhD in Aesthetics at Södertörn University.

ABSTRACT

Challenging the academic division of labor between studies of antisemitism and other kinds of racisms, my doctoral project explores anti-Jewish racism in contemporary Sweden. Locating white, modern and liberal Sweden at the center of the analysis, the dissertation explores the connection between anti-Jewish racism and constructions of “Swedishness”, both in relation to secularism and Protestantism and anti-Muslim racism and in relation to gender and sexuality as social categories. Challenging the usefulness of the paradigm of “new antisemitism” to grasp experiences of anti-Jewish racism in Sweden, the thesis explores the complex dynamics between Jews in Sweden, and processes of national inclusion and exclusion.

(The seminar will be held in English).

Pandemi i det arktiska norr: Insikter från ett pågående supradisciplinärt och tvärvetenskapligt forskningsprojekt om covid19 med fokus på Norrbottens län

(Pandemi in the Arctic North: during Covid 19 pandemin with focus on the North of Sweden) 

May-Britt Öhman, researcher at CEMFOR, presents her new project focusing on the ongoing pandemic based on indigenous methodology, racism studies and gender research.

Date: 14 April
Time: 15.15-17.00
The seminar will be via Zoom - 
Register in advance for this meeting here

Abstract
I arktiska Norrbotten, som till ytan utgör en fjärdedel av Sveriges yta, med 251 000  invånare med urfolket samer, renskötsel, nationella minoriteter och två internationella gränser, har coronapandemin konsekvenser knutna till geografi, åldersstruktur, naturresursutvinning och mångkulturella befolkningssammansättning samt glesa befolkning med långa avstånd till vård. 

Vid detta seminarium kommer projektledaren May-Britt Öhman tillsammans med några av projektdeltagarna, däribland renskötaren Henrik Andersson, Gällivare skogssameby, ta upp insikter och erfarenheter från det pågående supradisciplinära och tvärvetenskapliga forskningsprojektet som har Norrbotten i fokus.

Pandemi i norr-projektet har sin bas på Luleå tekniska universitet, LTU, enheten för historia, och samverkar med med LTU, Hälsovetenskap och Ersta Sköndal Bräcke högskola, samt Cemfor, Uppsala universitet.  Dessutom medverkar Norrbottens Museum, Piteå museum, Laponiatjuottjudus, Riksorganisationen Same Ätnam och samiska renskötare. Syftet är att samla in erfarenheter och fånga upp social mobilisering dels utifrån Norrbottens läns specifika karakteristik o geopolitiska position, dels med särskilt fokus på urfolket samer och renskötsel samt äldreboenden-demensvården. Projektet som löper från december 2021 till november 2022, finansieras genom FORMAS akututlysning.

Datainsamling görs av material från sociala medier, webenkäter, bild- och videoinsamling, autoetnografi och intervjuer när pandemin är en pågående situation, som underlag för historiska jämförelser, framtida planering och utveckling av mänsklig säkerhet, krishantering och resiliens, samt med sikte på planering för ett större forskningsprojekt. 

Frågor som ställs vid datainsamlingen utgår ifrån nyckelbegreppen ”sårbarhet”, ”resiliens”, ”risk”, ”oro”, ”trygghet”, ”vetenskaplig osäkerhet”, ”mänsklig säkerhet”, ”hälsa” och ”välbefinnande”:

  • Hur ser enskildas erfarenheter, handlingar och sociala mobilisering ut inom olika grupper i förhållande till pandemin och de åtgärder som vidtagits av myndigheter och politiker såsom social distansering, gränsstängningar, begränsning av allmänna sammankomster och besöksförbud?
  • ​Hur kan genus-, minoritets- och urfolksperspektiv, levda erfarenheter och första-person-perspektiv med ifrågasättande av urbana normer liksom funktionsnormer bidra till en inkluderande syn på mänsklig säkerhet, krishantering och anpassning?
  • ​Hur kan historiska jämförelser med tidigare pandemier och kriser som Norrbotten drabbats av bidra till stärkta möjligheter till mänsklig säkerhet, krishantering och anpassning?

FRÅN LÄNGD TILL UTBILDNINGSNIVÅ - OM GWAS OCH DET MÄTBARAS MAKT

Ulrika Björksten, är doktor i fysikalisk kemi och disputerade 1995 på École Polytechnique Fédérale i Lausanne. Björkstén har länge varit verksam som vetenskapsjournalist. Hon är sedan 2011 chef för Vetenskapsradion på Sveriges Radio, och har tidigare arbetat på SVT, Svenska Dagbladet och Nobelmuseet. Hon har tidigare gett ut Vetenskap ur funktion (2006) och arbetar för närvarande på en bok om molekylärgenetik och etnicitet.
Diskussionen leds av Daniel Strand, forskare på CEMFOR.

Date: 17 March
Time: 15.15-17.00
The seminar will be via Zoom - 
Register in advance for this meeting here

Abstract Sedan kartläggningen av människans arvsmassa publicerades för över 20 år sedan har drömmen om att koppla komplexa egenskaper och sjukdomstillstånd till tydliga genvarianter grusats gång på gång. Samtidigt har nya möjligheter att kartlägga många individers hela arvsmassa lett till nya försök att hitta genetiska skillnader på gruppnivå som kan kopplas till skillnader i komplexa egenskaper mellan olika mänskliga populationer. Etnicitet har härigenom återinförts som en kategori inom biologisk forskning. 

Forskaren och vetenskapsjournalisten Ulrika Björkstén arbetar just nu med en bok om genetik och etnicitet. På CEMFORs seminarium presenterar hon ett kapitel om hur GWAS-forskning – Genome Wide Association Studies – skapar och använder kategorier relaterade till etnicitet. Metoderna, som först användes för att hitta genetiska markörer kopplade till längdskillnader mellan syd- och nordeuropéer, har successivt tillämpats för att leta efter en evolutionär bakgrund till skillnader i utbildningsnivå mellan olika populationer. Men vilken vetenskaplig validitet har egentligen dessa metoder? 

(The seminar will be in Swedish) 

PREVIOUS RESEARCH SEMINAR 2020

A SWEDISH PROTO-FASCIST? RUDOLF KJELLÉN AND THE POLITICAL IMAGINARY OF THE FAR RIGHT.

Date: 9 December
Webinar via Zoom 
https://uu-se.zoom.us/j/67876643496 
Meeting ID: 678 7664 3496

Presentation by Hjalmar Falk.
Chair: Per-Erik Nilsson, CEMFOR.
Discussant: Mattias Martinson, Teologiska institutionen.

ABSTRACT

The Swedish political scientist, public intellectual, and politician Rudolf Kjellén (1864-1922) is arguably one of Sweden’s internationally most renowned social theorists to date. Among other things, Kjellén coined the term geopolitics and played an important part in the popularization of the concept of the folkhem. Still, no major study dedicated specifically to Kjellén exists and most works dealing with his place in Swedish political and intellectual life are at least 50 years old.  Part of the explanation for this is that Kjellén remains a controversial figure in Swedish political history, often regarded as representing the reactionary road not taken by the Swedish right in response to universal suffrage and liberal democracy. Some post-war commentators called Kjellén a proto-nazi, and his name still carries an ominous air. In recent years, following the crisis of liberal order and global right-wing mobilization, it appears that Kjellén’s thought and not least his questions are making a comeback.

In this paper, I will sketch the outline of my plans for a research project centred on Kjellén and his works. I will particularly focus the question of how and what intellectual history can contribute to the study of the far right and fascism. While much current discussion of this ideological terrain takes its cue from conceptual definitions, I will argue that a contextual approach to the field can make a substantial contribution both to the understanding of the political imaginary that sustains it and the role of intellectuals in the formation of that political imaginary.

BIOGRAphy

Hjalmar Falk is a researcher in The History of Ideas and Science at the University of Gothenburg. His doctoral dissertation concerned the political theology and secularization theory of Carl Schmitt. Since earning his Ph.D., Falk has written on the intellectual history of the radical right, political theology, historical temporalities, and the historiography of secularization. He is currently engaged in a research project dealing with the reception of Carl Schmitt’s work on the radical left.

*The seminar is in collaboration by the Centre för Multidisciplinary Studies on Racism (CEMFOR) and the Centre for Multidisciplinary Research on Religion and Society (CRS).

canceled! RACE, IDENTITY AND THE GENEALOGICAL IMAGINATION

Date: 25 November

Presentation by Jackie Hogan, Professor of Sociology and Anthropology at Bradley University. Chair: Per-Erik Nilsson, CEMFOR.
Discussant: Daniel Strand/CEMFOR.

ABSTRACT

Ancestry is not simply a biological fact; it is socially constructed. The stories we tell about our forebearers are necessarily selective, and these selective narratives are reflections of who we think we are, and who we wish to be. While this is as much the case in small-scale traditional societies as in industrialized societies, increasingly technologized and commercialized genealogical practice in the twenty-first century has the potential to transform our conceptions of ancestry, kinship, and identity. In particular, this talk explores the ways current genealogical practice re-essentializes and commodifies racial, ethnic and national identities.

BIOGRAphy

Hogan is the author of four books, including Gender, Race and National Identity: Nations of Flesh and Blood (2009), Lincoln, Inc.: Selling the Sixteenth President in Contemporary America (2011), and Roots Quest: Inside America’s Genealogy Boom (2019). She has also published numerous scholarly articles and book chapters on topics ranging from discourses of national identity in Olympic opening ceremonies, television advertisements, letters to the editor and films, to ethnonationalism and right-wing populism in the US, UK and Australia.

FRIGÖRELSEN. ROMERS OCH RESANDES EMANCIPATION I SVERIGE OCH ANDRA LÄNDER

Date: 4 November
Time: 16.00-18.00
Webinar: Zoom
Registration is required here

Presentation by Jan Selling, Associate professor of history and associate professor of pedagogy at Södertörn University with a focus on Roma teacher education. Liberation. Romans and travelers emancipation in Sweden and other countries. (simultaneous translation into English)
In the Panel: Sunita Memetovic, Lawyer and former Reference Group for work with strategy for Roma inclusion at the Government Offices. 
Hans Caldaras, expert on Roma history, cultures and human rights, discrimination and racism issues.
Chair: Per-Erik Nilsson, CEMFOR.
Discussant: Mattias Gardell; CEMFOR.

ABSTRACT

Alltsedan den internationella romska medborgarrättsrörelsen tog form i Paris kosmopolitiska miljö efter andra världskrigets slut har upprättelse, medborgarrätt och kamp mot antiziganism varit dess gemensamma nämnare. Jan Selling visar i sin aktuella bok hur romska utomparlamentariska aktioner uppstått och verkat, liksom hur avkoloniseringen av romska studier sker och hur romska intellektuella själva äntrar scenen. Hur ser då denna frigörelses förutsättningar ut i Sverige och i andra länder? Det är en av de frågor som diskuteras här. Den aktuella tiggeridebatten belyses likaså. Centralt för analysen är begreppet historisk rättvisa, ett koncept som på senare år fått allt större betydelse även i Sverige.

canceled! THE SOUND OF BEING SILENCED: POSTRACIALISM AND FREE SPEECH

Date: 6 October

Gavan Titley is a Docent in the Swedish School of Social Science, Helsinki University. 
Chair: Daniel Strand, CEMFOR.
Discussant: Per-Erik Nilsson, CEMFOR.

ABSTRACT

The question of free speech is never far from the headlines, and in these headlines it is frequently declared to be in crisis. These crises are declared in societies marked by abundant communication, and take shape less around material and governmental threats to expression than around controversies hinging on ‘what can be said’ about particular political, cultural and social issues. This lecture examines the centrality of race to these putative crises, and discusses three interconnecting dimensions: the postracial refusal of closure; the articulation of freedom of speech as a question of culture; and the vulnerability of dominant public understandings of freedom of speech to political capture.

biography

His publications includes The Crises of Multiculturalism: Racism in a Neoliberal Age (with Alana Lentin, 2011) och Racism and Media (2019). Titley’s research explores the intersections of media, political discourse and racism. The presentation at CEMFOR is based on his forthcoming book Is Free Speech Racist? (2020, Polity Books). 

RASISMENS KlASSADE LOGIKER

Date: 7 October

Presentation by Mikael Svensson
, Doctor of sociology and teacher and researcher at Södertörn University. (The seminar will be in Swedish)
Chair: Per-Erik Nilsson, CEMFOR.
Discussant: Daniel Strand, CEMFOR.
.................................................................
Seminariet hålls på campus Engelska parken i sal 22:2017. Anmälan krävs.
På grund av rådande omständigheter kommer seminariet att även hållas digitalt via Zoom. Anmälan krävs.
Anmälan till CAMPUS här (begränsade antal platser)
Anmälan till ZOOM här
Varmt välkomna med er anmälan senast den 6 oktober 2020!
​....................................................................

ABSTRACT

I stället för att fastna i diskussioner om vilken samhällsklass som är mer eller mindre rasistisk – där rasismen främst placeras i arbetarklassen – kommer jag fokusera på hur klass kan ha betydelse för olika typer av rasistiska praktiker, där utgångspunkten är att rasism både kan ta sig olika uttryck och ha olika orsaker beroende på klassposition.

I min avhandling Hur klass gör skillnad: Klasspositionens betydelse för rasistiska och negativa särskiljande praktiker (Svensson 2019) – som bygger på observationer och intervjuer med personer i arbetarklasspositioner som bor i ett arbetarklassområde respektive observationer och intervjuer med personer i mer privilegierade klasspositioner som bor i ett socioekonomiskt mycket fördelaktigt område – har jag undersökt rasistiska praktiker kopplat till för klass utmärkande sammanhang som arbete och boende.

Flera tydliga klasskillnader visar sig, där bland annat de med mer privilegierade klasspositioner oftare exploaterar arbetskraft i olika former eller från ett klass- och statusmässigt överläge korrigerar grannar och kollegor med ”utländsk bakgrund”, medan de med arbetarklasspositioner i liknande situationer i stället oftare försöker exkludera eller undvika personer de anser har ”utländsk bakgrund”. Jag kommer att diskutera hur klasspositionen i sig själv är en avgörande mekanism för att förstå de olika praktikerna och klassmässiga skillnaderna. Jag kommer också diskutera betydelsen av rasistiska uppfattningar om specifika rasifierade ”grupper” legitimerade av vad Dave Elder-Vass definierar som faktiska och föreställda normcirklar, rasifierade hierarkier på bostads- och arbetsmarknaden i relation till strävan efter klass- och statusmässig uppåtgående mobilitet, utestängningsmekanismer kopplade till yrkesprofession och språk och vad Charles Tilly benämner som anpassningsmekanismer.

webinar: "Regarding black pain"

Date: 16 September
Time: 16.15 - 18.15

Place: Zoom. Register in advance for this webinar here. After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the webinar.

Presentation by Christopher Paul Harris.
Chair: Daniel Strand, CEMFOR.
Discussant: Ylva Habel, researcher and associate professor in Media and Communication Science, Södertörn University. 

ABSTRACT

The Movement for Black Lives (M4BL) is part of a broader renaissance in Black organizing, expression, and political thought in the United States, as well as around the world. Its intervention has come in tandem with, and as a consequence of, the steady stream of images and reports graphically announcing the contingency of Black life through the sanctioned distribution of Black death. Drawing on three years of ethnographic research and activism, this presentation uses responses to pain and the concept of “regard” to theorize present patterns of Black resistance, fugitivity, and refusal. In doing so, it brings into focus the way young Black folks in and around M4BL operationalize a radically inclusive ethic of care, not only as a defining characteristic of their space, place, and self-making practices but as the foundation for a transformative political culture.

biography

Christopher Paul Harris is a Postdoctoral Fellow in the Department of African American studies at Northwestern University. He received his Ph.D. in Politics and Historical Studies from The New School for Social Research this summer. Harris’s research explores how contemporary forms of Black politics, culture, and performance contest and reshape a range of political, social, and cultural norms across the Black Diaspora. 

canceled! UNRAVELING THE RACE-RELIGION CONSTELLATION IN EUROPE


Date: 22 September
Venue: Engelska parken room 22-1017, House 22

Presentation by Anya Topolski
, Associate professor in ethics and political philosophy at the Radboud University Nijmegen.
Chair: Per-Erik Nilsson, CEMFOR.
Discussant: Mattias Gardell, CEMFOR.

ABSTRACT

Race and religion are entangled concepts. Their entanglement has deep roots in the past which continues to strongly affect the present. In order to understand racism today, especially those manifestations which are often contested such as against Jews (antisemitism), Muslims (islamophobia) and ‘Roma’ (antigypsyism or antizyganism) – each of which can intersect DuBois’ colour line [or anti-Black racism] – it is essential to make visible the race-religion constellation. This also calls for a re-evaluation of the view that ‘race’ is biological or limited to the colour line/phenotype. 

While it is impossible to define racism, which is time and space dependant and thus continuously transforming itself, it is possible to study it’s ‘logic’ by means of its effects. Its ‘logic’ is one of dehumanisation and its effects include, among others, ‘justified’ epistemicide, slavery, colonialism, and genocide. Dehumanisation – which is a matter of degrees (e.g,. lesser human, sub-human, non-human etc.) – is the core of racial logic which when combined with institutionalised power has the potential to exclude and eliminate difference. To identify it we look to history for an observable pattern, without forgetting that this racial logic operates both explicitly and implicitly. What the race-religion constellation makes visible is that even prior to the modern term ‘race’, this ‘logic’ was present and institutionalized in hierarchical structures of power.

In this lecture, I highlight three representative meets in the dynamic conceptual history of the race-religion constellation. The first, where dehumanisation is directed at non-Christians, is the period around the 11-12th century when the Christian political community is being delineated. The second, where dehumanisation lies at the intersection of religion and phenotype, is the period around 15-16th century. It includes the Inquisition, colonialism and the formation of the racial state in Europe. The third, where dehumanisation is defined in biological terms, is in the 18-19th century with the first masking of the race-religion constellation by means of the sciences and the discourse of secularism. 

BIOGRAPHY

Anya Topolski is an associate professor in ethics and political philosophy at the Radboud University Nijmegen. She obtained two bachelor degrees at McGill University in Montreal, Canada: BSc in Biochemistry (1999) and an BA Honours in Philosophy (2000). After a brief but memorable experience teaching in Korea, Anya moved to Belgium to complete a Masters in Continental Philosophy (Magna Cum Laude) specialising in the political thought of Hannah Arendt. She obtained her PhD in Philosophy at the KU Leuven, for which she was awarded the 2008 Auschwitz Foundation Stichting Prize , with a focus on the political thought of Hannah Arendt, the ethics of Emmanuel Levinas and contemporary Jewish thought.*The seminar is in collaboration by the Centre för Multidisciplinary Studies on Racism (CEMFOR) and the Centre for Multidisciplinary Research on Religion and Society (CRS).

webinar: THE CONTINUING UNMATTERING OF BLACK LIVES: ON THE ONGOING PROTESTS AGAINST THE LOGIC OF LYNCHING

Date: 5 June
Time: 15:00-17:00
Zoom:
 To participate in the webinar, register your name and email address to Daniel Strand. A Zoom link will be sent to you.

..............................

Recently, Kimberlé Crenshaw argued that the deaths of Breonna Taylor and Ahmaud Arbery show how ”the violence of the past is the violence of the present”. Since then, the deaths of George Floyd (USA) and Regis Korchinski-Paquet (Canada), have resulted in Black protests that are now going global.

At a time when the Covid-19 pandemic has also been weaponized against Black people, the disregard for Black lives is thrown into extra sharp relief. Activists and intellectuals repeatedly point to the deeper history of state-sanctioned, gratuitous violence against Black people: lynching. While this connection is not recent, protesting the logics of this slow form of antiblack genocide entails an important refusal to be silenced by dominant discourse.

In this CEMFOR webinar, three Black Studies scholar convene to discuss the continuing unmattering of Black lives and the current wave of protests in the USA and Canada.

SPEAKERS

• Ylva Habel (chair) is Assistant Professor in Media and Communication Studies at Södertörn University, and affiliated to CEMFOR. Her research draws on black studies and postcolonial, critical race and whiteness studies, specifically revolving around the affective economy of Swedish, colorblind discourses connected to welfare values.

• Christopher Paul Harris is a Postdoctoral Fellow in History at the Department of African American studies at Northwestern University. Harris’s research explores how contemporary forms of Black politics, culture, and performance contest and reshape a range of political, social, and cultural norms across the Black Diaspora.

• Jasmine Kelekay is a PhD candidate in the Department of Sociology at the University of California, Santa Barbara and at CEMFOR, Uppsala University. Kelekay's work examines the relationship between racialization and criminalization, with a particular focus on constructions of Blackness and the institutionalized social control of Black communities across the African diaspora.

Welcome!

WEBINAR: RACISM AND THE FREEDOM OF SPEECH

Date: 6 May
Time:15.15-17.00
Via Zoom -
(Registration needed. Register to Irene Molina)

speakers

GAVAN TITLEY is Associate Professor and Senior Lecturer in Media Studies at Maynooth University. ULRIKA DAHL is a professor of Gender Studies at Uppsala University. DIANA MULINARI is a professor of Gender Studies at Lund University. IRENE MOLINA (chair) is Professor in Human Geography and the co-director of research at the Center for Multidisciplinary Research on Racism, CEMFOR, at Uppsala University. More info here

Welcome!

Photo by by Sweetmoon Photography https://www.sweetmoonphotography.ca/

ZOOM WEBINAR – “WĪHKOHKĒ: URBAN INDIGENOUS RESISTANCE FROM THE PAST INTO THE FUTURE”

Date: 28 april
Time:13.00-16.00
Zoom link
zoom link - Password: 024490

Program and speakers

13.00 May-Britt Öhman Introducing Dálkke: Indigenous Climate Change
13.15 Hampus Andersson When the climate apocalypse comes I’ll make it: 16 year old Hampus Andersson’s survival month living off the lands and waters in the forests of Norrbotten, Sweden
13.45 Henrik Andersson Winds of destruction: A documentary project on wind power, Indigenous people and human security –case from Hällberget, Överkalix, Gällivare Forest Sámi Reindeer Herding area
14.15 Eva Charlotta Helsdotter Who owns the river? Combining water resource management and Sámi traditional relationships with nature and waters for sustainable futures
14.45 Break/paus
15.15 Erica Violet Lee Wīhkohkē: Urban Indigenous Resistance from the Past into the Future
16.00 End


Erica Violet Lee, a feminist scholar of prairie Indigenous studies and Nēhiyaw philosophy, her work focuses on the intersections between social movements and bodily sovereignty. She is currently a master’s student at OISE, the University of Toronto, writing about urban Indigenous resistance and joy.

Abstract
In Canada, currently the Wet’suwet’en resistance movement is set to protect lands and waters against destructive extractive industry, which are allowed and supported by colonial state laws, and law enforcement. But what is law? From an indigenous standpoint, love and law are one and the same.

Disrupting the notion of “ceded and surrendered” lands and based on a methodology of urban Indigenous lifeways and survivance, and with the ongoing Wet’suwet’en resistance as one of many examples I will discuss what it means – in practice – to refuse consent for extractive projects on our lands. And to promote laws that are tied to love.
This refusal is tied to our freedom of movement and our agency as Indigenous women, girls, Two-Spirit and LGBTQ people on the frontlines of movements in North America and across the world.

Guided by frameworks of decolonial love and the resurgence of Indigenous law, language, and ceremony that have never fully been eliminated despite genocides, we embrace the experience of joy as an embodied treaty and a living act of sovereignty.

Based on my work of Wastelands theory (“In Defense of the Wastelands: A Survival Guide”, 2016), I argue that Indigenous presence and futurisms pose a necessary challenge to the notion that we are primitive or extinct people, as we shape and create the sacred and ceremonial through our movements on the land. At the end of this world, we work toward a universe of beautiful livelihoods for Indigenous communities, free from state oppression and coercion. 

AbstractHenrik Andersson: "Winds of destruction: A documentary project on wind power, Indigenous people and human security –case from Hällberget, Överkalix, Gällivare Forest Sámi Reindeer Herding area".
Abstract, Hampus Andersson: "When the climate apocalypse comes I’ll make it: 16 year old Hampus Andersson’s survival month living off the lands and waters in the forests of Norrbotten, Sweden".

.................
Dálkke
 is based at CEMFOR, Department of Theology at Uppsala University, and collaborates with Luleå University of Technology, Michigan State University and universities in Canada, US, Australia and Japan, as well as Indigenous communities and associations. The project forms part of ongoing efforts by Indigenous and allied scholars, knowledge keepers, scientists, change-makers, and leaders to create a field to support Indigenous peoples’ capacities to analyze and address the consequences as well as mitigate the impacts of anthropogenic climate change – thereby contributing to the establishment of the field Indigenous Climate Change Studies.

canceled! RACE, IDENTITY AND THE GENEALOGICAL IMAGINATION

Date: 25 November

Presentation by Jackie Hogan, Professor of Sociology and Anthropology at Bradley University. Chair: Per-Erik Nilsson, CEMFOR.
Discussant: Daniel Strand/CEMFOR.

ABSTRACT

Ancestry is not simply a biological fact; it is socially constructed. The stories we tell about our forebearers are necessarily selective, and these selective narratives are reflections of who we think we are, and who we wish to be. While this is as much the case in small-scale traditional societies as in industrialized societies, increasingly technologized and commercialized genealogical practice in the twenty-first century has the potential to transform our conceptions of ancestry, kinship, and identity. In particular, this talk explores the ways current genealogical practice re-essentializes and commodifies racial, ethnic and national identities.

BIOGRAphy

Hogan is the author of four books, including Gender, Race and National Identity: Nations of Flesh and Blood (2009), Lincoln, Inc.: Selling the Sixteenth President in Contemporary America (2011), and Roots Quest: Inside America’s Genealogy Boom (2019). She has also published numerous scholarly articles and book chapters on topics ranging from discourses of national identity in Olympic opening ceremonies, television advertisements, letters to the editor and films, to ethnonationalism and right-wing populism in the US, UK and Australia.

canceled! THE SOUND OF BEING SILENCED: POSTRACIALISM AND FREE SPEECH

Date: 6 October

Gavan Titley is a Docent in the Swedish School of Social Science, Helsinki University. 
Chair: Daniel Strand, CEMFOR.
Discussant: Per-Erik Nilsson, CEMFOR.

ABSTRACT

The question of free speech is never far from the headlines, and in these headlines it is frequently declared to be in crisis. These crises are declared in societies marked by abundant communication, and take shape less around material and governmental threats to expression than around controversies hinging on ‘what can be said’ about particular political, cultural and social issues. This lecture examines the centrality of race to these putative crises, and discusses three interconnecting dimensions: the postracial refusal of closure; the articulation of freedom of speech as a question of culture; and the vulnerability of dominant public understandings of freedom of speech to political capture.

biography

His publications includes The Crises of Multiculturalism: Racism in a Neoliberal Age (with Alana Lentin, 2011) och Racism and Media (2019). Titley’s research explores the intersections of media, political discourse and racism. The presentation at CEMFOR is based on his forthcoming book Is Free Speech Racist? (2020, Polity Books). 

canceled! "RACE AND ORDER"

Date: 13 May 2020

Leandro Schclarek Mulinari, his PhD in Criminology at the University of Stockholm in 2020 with the dissertation Race and Order: Critical Perspectives on Crime in Sweden.
Discussant: Jasmine L. Kelekay, University of California/CEMFOR.

ABSTRACT

In this study questions of crime are used as a means to explore the relation between race and the social order. The aim is to empirically and theoretically expand the criminological understanding of racism as a structural phenomenon. Anchored in critical criminology, and particularly the work of cultural theorist Stuart Hall, the racialization of crime and its consequences is addressed, with a particular focus on the role of ideology and repression. Departing from a Swedish context, local and global power relations associated with the current conjuncture, such as neoliberalism and the colonial legacy of Western powers, are highlighted. The study addresses different dimensions of the social order where conflicts are played out. In the first article, the role of language in the racialization of official crime discourse is explored at the level of metaphors. In the second, attention is turned to why racist imaginaries of crime are contested by established journalists. The third article addresses security measures that target Muslims in the effort to combat terrorism. The fourth article focuses on racial profiling from a more general perspective, investigating stop-and-search practices as well as consequences of the intertwinement of crime and migration control.  

BIOGRAphy

Leandro's field of education: criminological theory, with emphasis on critical criminology.
Publications

webinar: "Regarding black pain"

Date: 16 September
Time: 16.15 - 18.15

Place: Zoom. Register in advance for this webinar here. After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the webinar.

Presentation by Christopher Paul Harris.
Chair: Daniel Strand, CEMFOR.
Discussant: Ylva Habel, researcher and associate professor in Media and Communication Science, Södertörn University. 

ABSTRACT

The Movement for Black Lives (M4BL) is part of a broader renaissance in Black organizing, expression, and political thought in the United States, as well as around the world. Its intervention has come in tandem with, and as a consequence of, the steady stream of images and reports graphically announcing the contingency of Black life through the sanctioned distribution of Black death. Drawing on three years of ethnographic research and activism, this presentation uses responses to pain and the concept of “regard” to theorize present patterns of Black resistance, fugitivity, and refusal. In doing so, it brings into focus the way young Black folks in and around M4BL operationalize a radically inclusive ethic of care, not only as a defining characteristic of their space, place, and self-making practices but as the foundation for a transformative political culture.

biography

Christopher Paul Harris is a Postdoctoral Fellow in the Department of African American studies at Northwestern University. He received his Ph.D. in Politics and Historical Studies from The New School for Social Research this summer. Harris’s research explores how contemporary forms of Black politics, culture, and performance contest and reshape a range of political, social, and cultural norms across the Black Diaspora. 

BORTOM VITTNET: BILDER AV FÖRINTELSEN


Date: 5 February 2020​

Rebecka Katz Thor is a critic and lecturer in Aesthetics at Södertörn University. Discussant: Patricia Lorenzoni/CEMFOR.

ABSTRACT

In a time when the very last Holocaust witnesses will soon be gone, a possible route for commemoration is to ask what testimony images can give. Beyond the Witness seeks to answer the question of how images can bear witness by examining them as multifaceted entities produced, reproduced, and resituated in conflicting political and historical situations. In three archive-based films by Harun Farocki, Yael Hersonski, and Eyal Sivan, the moving image is reactivated and reinterpreted.

Footage produced as internal Nazi propaganda and the video recordings of a politically charged trial in the aftermath of the Holocaust have accrued new meaning. The archival status, context, and conditions for production, and the means of representation, offer a framework for an analysis through which the testimony of images can be understood. 

BIOGRAPHY

Her research focus is on image production and its relation to historical, ethical and political claims. Her 2018 dissertation Beyond the Witness: The Testimony of Images and Holocaust Representations investigates the image-as-witness in three films made of archival materials.
 

previous research seminar 2019

“Ser hijo/a de inmigrante en chile: efectos de las  políticas migratorias y la racializacion  en sus vidas cotidianas”

Date: 4 December, 2019

Constanza Ambiado, Chair of Racisms and Contemporary Migrations University of Chile. Discussant: Irene MolinaCEMFOR.

”Being a “migrant child” in Chile: The EFFECTS OF MIGRATION POLICIES AND the RACIALIZATION of children’s EVERYDAY LIVES”

Abstract in Spanish:
A través de un estudio etnográfico con familias de población migrante,  Contanza Ambiado y el equipo de investigación con quien trabaja, se han aproximado a las situaciones de vulnerabilidad  en que estas familias y especialmente los y las menores se encuentran. El proyecto se enmarca en las temáticas asociadas al racismo institucional y cotidiano que estas familias confrontan en las diversas arenas de la sociedad como el trabajo, la escuela, el espacio público entre otras. Dado que el país vive una convulsión social, Constanza se referirá también a las maneras como la represión policial puede selectivamente afectar a este sector de la población.

What is happening in Chile?

Fellow academics from Universidad de Chile in Santiago, Alejandra Bottinelli, Salvador Millaleo and Inta Rivas, reflect on current issues such as Social Movements and State Repression, Human Rights and Multinational Constitutional Assembly.

The talk will be held mainly in Spanish.

Date: 4 Deember, 2019
Time: 17:00 - 19:00
Venue: Engelska parken, room 22-1017, Uppsala University

Thunbergsvägen 3C, Uppsala.

Please register via the link here before December 2.

Bienvenides! Welcome!

NOTE! CANCELED DUE TO ILLNES!

EXPLORING THE SWEDISH RACIAL FORMATION, CONTINUITY AND CHANGE

Date: 20 November, 2019

Diana Mulinari, Lund University. Anders Neergaard, Linköping's University. Discussant: Mattias Gardell, CEMFOR.

Abstract
Sociologists Bonilla-Silva and Baiocchi (2001) assert that sociologists, protected by a myth of neutrality and objectivity, follow the understandings of racism in their analysis of inequality as relegated to a secondary status, either according to the Marxist tradition as the superstructure or within a Weberian framework as a form of status difference. The aim of the lecture is to put the study of racism, a fundamental principle of social organisation in modern society, at the centre of social theory,and in the understanding of Sweden.. The aim is also to develop a productive dialogue with the traditions of Critical Race Theory (CRT), neo-Marxism and Black feminism; traditions that we will argue are highly relevant for the analysis of the Swedish racial regime. Central to our conceptual field are the concepts of exploitative, exclusionary and caring racism , grasping diverse forms of racism in diverse socio-political periods and identifying how these diverse forms of racism act upon different bodies.

Diana Mulinari. The role of mothers in doing the political was the topic of my PhD at the Department of Sociology. Lund University.  After a post at IMER (International Migration and Ethnic Relations) in Malmö City College.  I joined the Department of Gender Studies in 1998.  My research interests centre on issues of gender, inequality and visions of gender justice (and resistance to these visions). Central to my research is to understand how gender and sexuality, class and”race”/ethnicity do the social and make the political at the cross-roads between personal lives: diverse forms of belonging and national and transnational institutions. Questions of colonial legacies, Global North /Global South relations (with special focus on Latin America) and racism as well as the diversified forms of resistance and organisation to old and new forms of power have stayed with me through all the work I have done. My research has developed in a critical dialogue with feminist and other theoretical and methodological contributions that make a strong case for emancipatory social science. 

Anders NeergaardProfessor of Sociology at the Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society at Linköping University. Neergaard’s research focuses on power and resistance, particularly in relation to discrimination, racialization and racism. He is also interested in questions about the rise of right wing-populism in contemporary Europe. Among his publications are Den nya svenska arbetarklassen (2004) and Klassamhällets rasifiering (2018).

“HOW DO I TELL AN ACADEMIC ORGANISATION THAT THE LAND IS A RESEARCH PARTICIPANT?: REFLECTIONS FROM AN ONGOING PROJECT ON CLIMATE CHANGE AND INDIGENOUS PERSPECTIVES”

Date: 13 November 2019

Lecturer: Dr. Frances Wyld is a Martu woman (Aboriginal people of the Pilbara region of Australia) and Doctor of Communication.

Abstract: In this presentation I reflect on the methodology and ethical considerations of an Australian sub-project that is part of the research project Dálkke: Indigenous Climate Change Studies, funded by FORMAS, within the Swedish National Research Programme on Climate, and placed at the Centre for Multidisciplinary Studies on Racism, CEMFOR, at Uppsala University.

The Australian sub-project documents stories and opinions about climate change, caring for country and the use of Indigenous knowledges in design and innovation to better care for the environment. The work is ongoing during 2019 and the results will be presented at conferences and in articles during 2020. The methodology is a blend of western and Indigenous knowledges characterised by the logos and mythos of information gathering. The logos is the academic pursuit of knowledge on the subject undertaken through literature review and the interviewing of Indigenous academics. The mythos represents Storywork and the stories collected from Indigenous communities and people alongside the needs of this diverse land. But how do you give the land a voice in academia beyond what can be known within science? How do we tell an academic organisation that the land is a research participant? Ethical considerations involved in working with Indigenous communities are important, protocols in academia in Australia were put in place for this. Yet something has been lost in translation; a colonising voice had taken command yet again, leaving the land without a voice and the researcher disconnected from a fundamental participant in research - the environment itself.

Bio
Frances Wyld
, is a Martu woman (Aboriginal people of the Pilbara region of Australia) and Doctor of Communication. She has taught in the areas of Indigenous Knowledges, education, cultural studies and has worked extensively within curriculum development. Her doctorate title ‘In the time of Lorikeets’ uses autoethnography, storytelling and mythography to centre Indigenous Knowledges within an academic environment to establish an Indigenous worldview for ethical research and teaching.

She takes great pride in her ongoing collaboration with Sámi academics and community persons. Her publications include both scholarly and creative writing elements. Dr Wyld is currently working on a project led by Uppsala University to research climate change, Indigenous perspectives and innovation. She lives in Adelaide, Australia with her son.

Project: Indigenous Australian perspectives on Climate Change.

"(DE-)CONSTRUCTING THE OTHER: COMPLICATING THE ANTAGONISM/AGONISM DICHOTOMY".

Date: 23 October, 2019

Nico Carpentieris Extraordinary Professor at Charles University in Prague; he also holds part-time positions at the Vrije Universiteit Brussel (VUB - Free University of Brussels), as Associate Professor, and at Uppsala University, as Senior Researcher.
Discussant: Daniel Strand, CEMFOR.

Abstract
"This talk aims to contribute to the theoretical discussions on othering processes, by linking them to the dynamics of antagonism and agonism, as developed by Mouffe (2005, 2013). Building on two research projects, one on conflict transformation and community media in Cyprus, and one on the construction of the homeless subject position in Greece, an argument will be made to move beyond the constructions of enemy and adversary. Several trajectories will be considered, including the multiplicity of interacting antagonisms and agonisms, the existence of other others, and the possibility of synergism.”

The rise of the right wing and the reconfiguration of racism in Brazil 

Date: 2 October, 2019

Joaze Bernardino Costa, University of Brasília UnB, (Brazil). Discussant: Patricia Lorenzoni, holds a Ph.D. in History of ideas and is a research fellow at CEMFOR.

Abstract: From the point of view of the hegemonic discourse, Brazil was treated throughout the twentieth century as an exceptionality in terms of harmonious coexistence between whites and blacks. This hegemonic discourse coexisted with a counter-hegemonic discourse of the black population that always denounced practices of racism in Brazil. The election campaign of 2018, which culminated in the rise of right wing parties to power, has caused Brazilian racism to come out of the closet and show its more overt aspect. The presentation will discuss the reconfiguration of racism in Brazil, which has resulted in its most cruel face, the genocide of black youth, as well as the dismantling of some of the achievements of the left-wing government that held power between 2003 and 2015. We will also develop a reflection on the need for a new leftist project which should recognize the centrality of racial issues in the country.

Joaze Bernardino-Costa, is Associate Professor of Sociology at the University of Brasilia (Brazil).  His researches are about Affirmative actions, racial inequalities, domestic workers, black movement, postcolonial theories, decolonial theories and so on. He is author of several articles and books about race and racism issues in Brazil. Among them the following books: Decolonialidade e Pensamento Afro-diaspórico, 2018 (Decoloniality and Afrodiasporic Thought); Saberes Subalternos e Decolonialidade: os sindicatos das trabalhadoras domésticas no Brasil, 2015 (Subaltern Knowledge and Decoloniality: the domestic workers union in Brazil).

Research SPRING seminars 2019

The seminars are open for researchers and students if nothing else if specified. 

Location: Engelska parken, 22-1017 (House 22). Time: 15.15-17.00 (if nothing else is specified). All of the events are followed by a post-seminar.

EN RASIFIERAD ARBETARKLASS. VIT MASKULINITET OCH MÖJLIGHETERNA TILL EN FÖRESTÄLLD SOLIDARITET.

"A racialized working class, white masculinity and opportunities imagined solidarities".

June 5, 2019
Time: from 15:15 to 17:00
Venue: Engelska parken, House 22, room 22-1009

Anders Neergaard, Linköping's University. Discussant: Daniel Strand, CEMFOR.

Anders NeergaardProfessor of Sociology at the Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society at Linköping University. Neergaard’s research focuses on power and resistance, particularly in relation to discrimination, racialization and racism. He is also interested in questions about the rise of right wing-populism in contemporary Europe. Among his publications are Den nya svenska arbetarklassen (2004) and Klassamhällets rasifiering (2018).

Photo: Olof Holmgren

Households and Prisons - Portrayals of Everyday Life in Argentinian Literature Written During the Dictatorship 1976-83. 

May 22, 15:15 p.m. to 17:00 p.m.

Sofia Iaffa Nylén Sofia Iaffa is a PhD student in Literature at Stockholm University. Her PhD project deals with Hispanic prose, written by Latin American writers in exile during the late 20th Century. Through a study of the writings of Cristina Feijóo, Cristina Peri Rossi and Griselda Gambaro, amongst others, Sofiainvestigates questions concerning literary political activism, memory, multilingualism and rasism in the West.

At the seminar, Sofia will present a text in which she analyses literary portrayals of everyday life during the dictatorship, in Luisa Valenzuela's Cambio de Armas from 1982. 

Discussant: Cecilia Luzon. Luzon has a MA in Literature. Her research interests concern exile, migration and contemporary poetry.

Att förstå det som inte går att förstå. Vittnesmål om Förintelsen bland överlevare i Sverige
 

April 10, 15:15 p.m. to 17:00 p.m. Venue: New! 22-1017

"Understand what can not be understood", Testimonies of the Holocaust and its survivors in Sweden.

Bernt Hermele, journalist. 
A conversation with Rebecka Katz Thor, Researcher and critic at Södertörn University.

Bernt Hermele is a journalist and writer. Hermele has written several books about Jewish life and culture in Sweden. In 2005, he was praised for the autobiographical TV documentary Min mamma mördades av en självmordsbombare. Hermele is currently working with Överlevarna, a podcast interviewing the last generation of Swedish Holocaust survivors.

Rebecka Katz Thor holds a Ph.D. in Aesthetics from Södertörn University. Katz Thor received her doctorate in 2018 after defending the dissertationBeyond the Witness: Holocaust Representations and the Testimony of Images. In the thesis, Katz Thor surveys how movies documenting the Holocaust can function as testimonies of the crimes of Nazism.

What is Indigenous Studies?

20 March, 15:15 pm - 17:00 pm

Lecturer: Karin Eriksson, PhD student in Scandinavian Studies at University of Washington, Seattle. Her research focus is contemporary Swedish settler colonial processes in Sámi contexts. Kaisa Huuva, PhD student in Sami studies at Umeå University. Her research focus is formations of settler colonialism in contemporary Sweden.

What is Indigenous Studies? This seminar is an introduction to the growing academic field of Indigenous Studies. We will discuss the field's development, central concepts and methodology. 

Commenters: Mattias Gardell, Irene Molina, Ylva Habel - CEMFOR.

The seminar will be in English. 

"DEFEND EUROPE AND LOVE YOUR PEOPLE". KONSPIRASJONSSNAKK PÅ SOSIALE MEDIER I DE YTREHØYRELANDSKAP

March 13, 15:15 p.m. to 17:00 p.m.

Alexa Døving, University of Oslo: Discussant: Mattias Gardell, CEMFOR.

Alexa Døving is a researcher at the Center for Research on Extremism at the University of Oslo. Døving is one of Norway’s leading experts on questions about islamophobia, antisemitism and religious identities. After receiving her Ph.D. in History of Religion in 2005, she has published a number of articles and books about different forms of racism in contemporary Norway. Døving is currently working on a project about the Norwegian extreme-right’s activities on social media.

BLACK MARXISM: THE MAKING OF THE BLACK RADICAL TRADITION - CEMFOR's Black Studies Network

Date: February 15, 2019
Time: from 13:00 to 15:00
Venue: Engelska parken, House 22, room 22-0031

On the 15th of February, from 13 to 15 o'clock  it is time for the next Black Studies Reading seminar! This time it will be led by Sociology Professor Anders Neergaard, REMESO, Linköpng University, who will introduce the session by bringing  his perspectives on Cedric Robinson's book Black Marxism: The Making of The Black Radical Tradition (attaches as pdf here). Neergaard will also formulate a cluster of discussion questions, which will be sent via the mailing list in a few days. The seminar will be held in Swedish, but we welcome discussion entries in English from those who prefer that.

Photo: Olof Holmgren

AFROPUNK INTERNATIONAL: WILL "THE PEOPLE RESIST"?

20 February 20, 15:15 p.m. to 17:00 p.m.
Venue: Engelska parken, sal 22-1009  

Nafeesa Nichols, University of Bergen. Discussant: Ylva Habel, CEMFOR.

Nafeesa T. Nichols is a Ph.D. student at the University of Bergen. Her dissertation project "Popular Spaces: Space, Race and Gender in Four Contemporary South African novels" examines how urban spaces in post-Apartheid South Africa exclude black citizens. Nichols is also interested in political activism and popular culture like afro punk and hiphop.

Research seminars 2018

THE TANGLED WEB OF BELONGING

December 12, 2018
Nina Mangalanayagam: ​The Tangled Web of Belonging

The talk will weave personal stories of othering, fairy tales and narratives of unity and separation into a tale of belonging. Mangalanayagam reflects on the complexity of multiple heritages in the post-colonial West and how this is explored in her visual art works.

Nina Mangalanayagam is a visual artist working with still and moving image. She has a Masters in Photography from the Royal College of Art and a PhD by practice from the University of Westminster. In her practice, Nina explores themes of belonging and hybridity, often using a semi-autobiographical approach. Her research analyses the shifting points of identification she experiences as a mixed heritage subject, to explore the dichotomy of black and white notions of identity. Nina is a visiting lecturer in the UK and in Scandinavia. Current and recent institutions include Portsmouth University, Camberwell College of Arts, UK and Akademin Valand, Gothenburg, Sweden.

The seminar will be in English.

Nina Mangalanayagam

Last modified: 2021-04-21