Forskare i media

Terrorist eller galning? Professor Mattias Gardell får ordet i SVT

2017-09-20

Visst är det ett terrordåd. På basis av utredningen tyder allt på att det är det. Det menar i alla fall rasismforskaren Mattias Gardell som bland annat har skrivit boken "Den ensamme terroristen". I den tar han upp just skolattacken i Trollhättan.

- Det Anton Lundin Pettersson gör är att injaga allvarlig fruktan i en del av befolkningen, alltså är det ett terrordåd. Syftet är också att främja eller avstyra en viss politisk utveckling, säger han, och betonar nästan varje ord i den första meningen.

Vad spelar det för roll, kan man undra då. Huvudsaken är väl att gärningsmannen fångas?

Nej, riktigt så enkelt är det inte.Inte om man tror Mattias Gardell. Genom att inte kalla skolattacken för terror säger man till dem som drabbades att de inte tillhör befolkningen.

Många gånger sker det inte ens medvetet. "Ingen vill vara rasist"

Ändå menar Gardell att det är lättare att se en person med annan hudfärg än vit som terrorist. Det är lätt hänt att man bedömer att en vit person inte är terrorist enbart baserat på hudfärgen.

- På grund av en lång rasistisk idétradition som har framställt vita som autonoma subjekt som är kapabla att tänka rationellt och självständigt och fatta egna beslut, medan muslimer eller svarta eller romer är sina kollektiv och styrs av sin religion eller sin kulturella identitet, säger Mattias Gardell.

Läs recensionen här