Väntan (2017-2019)

Detta är en studie om papperslösa migranters väntan på uppehållstillstånd i Sverige. Den behandlar deras uppfattningar om tid och hur deras irreguljära status artikuleras under väntan.

Generellt uppfattas och studeras migration som en spatial process, och migrationens temporalitet har erhållit mycket mindre uppmärksamhet. Vardagen för en papperlös migrant kännetecknas av väntan – väntan på papper eller på deportation. Långvarig isolering på förvarsenheter i väntan på deportation är också en del av erfarenheten av väntan. Projektet koncentrerar sig på papperslösa migranters väntande i Stockholm.

Projektet "Väntan" ligger under Socialantropolgiska institutionen, Stockholms universitet.

Professor Shahram Khosravi
Senast uppdaterad: 2021-02-04