• Nilsson, Per-Erik

  The Discourse of Good and Bad Secularism: A Contemporary Genealogy of Secularism in France

  Ingår i Critical Religion Reader, s. 40-46, 2020.

 • Nilsson, Per-Erik

  Ekon från historien i den nya medieekologin

  Ingår i Ikaros: Tidskrift om människan och vetenskapen, s. 4-6, 2020.

  Open access
 • Nilsson, Per-Erik

  French Populism and Discourses on Secularism

  Bloomsbury Academic, 2020.

 • Nilsson, Per-Erik

  The Crocodile and the Gardener: Swedish Radical Nationalism and the Critique of Religion

  Ingår i A Constructive Critique of Religion, s. 124-134, 2020.

 • Nilsson, Per-Erik

  "Shame on the Church of Sweden": Radical nationalism and the appropriation of Christianity in contemporary Sweden

  Ingår i Critical research on religion, 2020.

 • Gardell, Mattias

  "Pop-up Vigilantism and Fascist Patrols in Sweden"

  Ingår i Vigilantism against Migrants and Minorities, s. 286-304, 2019.

 • Molina, Irene; Czischke, Darinka; Rolnik, Raquel

  Housing policy issues in contemporary South America: an introduction

  Ingår i International journal of housing policy, s. 277-287, 2019.

 • Lorenzoni, Patricia

  “With admirable precision they exercise Swedish gymnastics ...": Nation-building and production of innocence in early Brazilian state indigenism

  Ingår i Educação em Revista, 2019.

  Open access
 • Nilsson, Per-Erik

  Fuck Autonomy: Neo-Orientalism and Abjection in Michel Houellebecq’s Soumission

  Ingår i European Review, s. 600-614, 2019.

 • Nilsson, Per-Erik

  Burka Songs 2.0: The Discourse on Islamic Terrorism and the Politics of Extremization in Sweden

  Ingår i Journal of Religion and Violence, 2019.

 • Nilsson, Per-Erik

  Unveiling the French Republic: National Identity, Secularism, and Islam in Contemporary France

  Haymarket Books, 2019.

 • Nilsson, Per-Erik

  French Populism and Discourses on Secularism

  Bloomsbury Academic, 2019.

 • Lorenzoni, Patricia

  What’s in a Landscape?: Indigenous Art and the Coevalness of Colonial Expansion

  Ingår i PARSE Journal, 2018.

  Open access
 • Wolgast, Sima; Molina, Irene; Gardell, Mattias

  Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden: Skillnader mellan afrosvenskar och den övriga befolkningen i bruttolön, disponibel inkomst och möjlighet att göra karriär på den svenska arbetsmarknaden

  2018.

  Open access
 • Gardell, Mattias

  Moskéers och muslimska församlingars utsatthet och säkerhet i Sverige 2018

  2018.

  Open access
 • Gardell, Mattias

  The Barbarian in Rome and the Cultural Relativism Debate

  Ingår i Relativism and Post-Truth in Contemporary Society:, 2018.

 • Lorenzoni, Patricia

  'The One Who Should Die Is the One Who Should Live': Prophetic Temporalities in Contemporary Colonial Brazil

  Ingår i The Ethos of History, s. 126-143, 2018.

 • Nilsson, Per-Erik

  Open Source Jihad: problematizing the Academic Discourse on Islamic Terrorism in Contemporary Europe

  Cambridge University Press, 2018.

 • Gardell, Mattias

  Urban Terror: The Case of Lone Wolf Peter Mangs

  Ingår i Terrorism and Political Violence, s. 793-811, 2018.

  Open access
 • Nilsson, Per-Erik

  L’Europe est-elle laïque ? (intervju/interview)

  Ingår i Nouvel Observateur, s. 44-, 2017.

 • Molina, Irene; Raña Villacura, Karina

  Una perspectivainterseccional para abordar la globalidad del racismo

  Ingår i Actuel Marx Intervenciones, 2017.

 • Gardell, Mattias; Lööw, Heléne; Dahlberg-Grundberg, Michael

  Den ensamme terroristen?: Om lone wolves, näthat och brinnande flyktingförläggningar

  Ordfront förlag, 2017.

 • Nilsson, Per-Erik

  Where's Charlie?: The Discourse of Religious Violence in France Post-7/1/2015

  Ingår i The Cambridge Companion to Religion and Terrorism, s. 191-202, 2017.

 • Nilsson, Per-Erik

  Unveiling the French Republic: National Identity, Secularism, and Islam in Contemporary France

  Brill Academic Publishers, 2017.