Forskningsnätverk

CEMFOR erbjuder tre nätverk för forskning där forskare intresserade i de aktuella ämnena kan ansluta sig. Kontakta de ansvariga för respektive nätverk för mer information.