"Defend Europe and love your people"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Thunbergsvägen 3C 22-1017, Hus 22. Engelska parken, Uppsala universitet
  • Föreläsare: Alexa Døving, Universitetet i Oslo: Konspirasjonssnakk på sosiale medier i de ytrehøyrelandskap Seminariet presenteras av Mattias Gardell, CEMFOR.
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för Mångvetenskaplig Forskning om Rasism (CEMFOR)
  • Kontaktperson: jeannette escanilla
  • Seminarium

Alexa Døving är forskare på Senter for ekstremismeforskning på Universitetet i Oslo. Døving är en av Norges främsta experter på frågor om islamofobi, antisemitism och religiösa identiteter. Hon disputerade 2005 i religionsvetenskap och har sedan dess publicerat ett antal artiklar och böcker om olika former av rasism i dagens Norge. Døving arbetar just nu med ett projekt om den norska extremhögerns närvaro på sociala medier.

Eventet följs av mingel/post-seminarium.