BLACK MARXISM: The Making of the Black Radical tradition

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Thunbergsvägen 3 C, Hus 22. Sal 22-0031 våning 2
  • Föreläsare: Anders Neergaard, Linköpings unviersitet. Seminariet presenteras av Daniel Strand, CEMFOR.
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för Mångvetenskaplig Forskning om Rasism (CEMFOR)
  • Kontaktperson: jeannette escanilla
  • Seminarium

CEMFORs Black Studies Reading Network välkomnar till seminarium 

Nätverksansvarig: Ylva Habel

Anders Neeergaard kommer att presentera sessionen genom  att föra hans perspektiv på Cedric Robinson's bok Black MarxismThe Making of The Black Radical Tradition (bifogas som pdf här)

Anders Neergaard är professor i sociologi på Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle på Linköpings universitet. Neergaards forskning fokuserar på makt och motstånd speciellt kopplat till diskriminering, rasifiering och rasism. Han är även intresserad av frågor om högerpopulismens framväxt i samtidens Europa. Bland Neergaards publikationer märks Den nya svenska arbetarklassen (2004) och Klassamhällets rasifiering (2018).

Ylva Habel är forskare i medie- och kommunikationsvetenskap, med en bakgrund som filmvetare. I hennes interdisciplinärt präglade forskning om fältet antisvart rasism ingår Black Studies, afrodiasporiska, intersektionella och postkoloniala perspektiv, samt kritiska vithetsstudier. 

Ytterligare information