Frigörelsen. Romers och resandes emancipation i Sverige och andra länder

  • Datum: –18.00
  • Plats: Humanistiska teatern
  • Föreläsare: Presentation av Jan Selling, docent i historia och lektor i pedagogik vid Södertörns högskola med inriktning mot romsk lärarutbildning. Seminarieledare: Per-Erik Nilsson, CEMFOR. Kommentator: Mattias Gardell; CEMFOR.
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för Mångvetenskaplig Forskning om Rasism (CEMFOR)
  • Kontaktperson: jeannette escanilla
  • Seminarium

Alltsedan den internationella romska medborgarrättsrörelsen tog form i Paris kosmopolitiska miljö efter andra världskrigets slut har upprättelse, medborgarrätt och kamp mot antiziganism varit dess gemensamma nämnare. 

Abstract
Alltsedan den internationella romska medborgarrättsrörelsen tog form i Paris kosmopolitiska miljö efter andra världskrigets slut har upprättelse, medborgarrätt och kamp mot antiziganism varit dess gemensamma nämnare. Jan Selling visar i sin aktuella bok hur romska utomparlamentariska aktioner uppstått och verkat, liksom hur avkoloniseringen av romska studier sker och hur romska intellektuella själva äntrar scenen. Hur ser då denna frigörelses förutsättningar ut i Sverige och i andra länder? Det är en av de frågor som diskuteras här. Den aktuella tiggeridebatten belyses likaså. Centralt för analysen är begreppet historisk rättvisa, ett koncept som på senare år fått allt större betydelse även i Sverige.

.................................................

Begränsade antal platser på Humanistiska teatern. 
Anmälan krävs, anmälan här

Seminariet kommer även att sändas via Zoom, för anmälan här

Mer info om seminariet här

Välkomna!

Frigörelsen. Romers och resandes emancipation i Sverige och andra länder