INSTÄLLT! Race, Identity and The Genealogical Imagination

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken 22-1017, Hus 22. Engelska parken.
  • Föreläsare: Presentaion av Jackie Hogan, professor i sociologi och antropologi på Bradley-universitetet I USA. Seminarieledare: Per-Erik Nilsson, CEMFOR. Kommentator: Daniel Strand, CEMFOR.
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för Mångvetenskaplig Forskning om Rasism (CEMFOR)
  • Kontaktperson: Per-Erik Nilsson
  • Seminarium

Släktskap är inte ett oproblematiskt biologiskt faktum; det är socialt konstruerat. Historierna som vi berättar om våra anfäder är selektiva, och dessa urval återspeglar vilka vi tror att vi är och vilka vi vill vara.

ABSTRACT
Den snabba teknologiska utvecklingen inom kommersiell släktforskning på 2000-talet har förändrat våra uppfattningar om vad ursprung, släktskap och identitet innebär. Detta seminarium föreläsning utforskar de sätt på vilket samtidens släktforskning essentialiserar och kommodifierar identiteter knutna till ras, etnicitet och nation.

BIOGRAFI
Hogan har publicerat fyra böcker, däribland Gender, Race and National Identity: Nations of Flesh and Blood (2009) och  Roots Quest: Inside America’s Genealogy Boom (2019). Hogan har även publicerat flera artiklar som handlar om nationell identitet, etnonationalism och högerpopulism i USA, Storbritannien och Australien.

INSTÄLLT! Race, Identity and The Genealogical Imagination