Från längd till utbildningsnivå - Om GWAS och det mätbaras makt

  • Datum: –17.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Ulrika Björksten, Ulrika Björkstén är doktor i fysisk kemi och disputerade 1995 på École Polytechnique Fédérale i Lausanne. Björkstén har länge varit verksam som vetenskapsjournalist. Hon är sedan 2011 chef för Vetenskapsradion på Sveriges Radio, och har tidigare arbetat på SVT, Svenska Dagbladet och Nobelmuseet. Hon har tidigare gett ut Vetenskap ur funktion (2006) och arbetar för närvarande på en bok om molekylärgenetik och ras. Diskussionen leds av Daniel Strand, forskare på CEMFOR.
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för Mångvetenskaplig Forskning om Rasism (CEMFOR)
  • Kontaktperson: Daniel Strand
  • Seminarium

Forskaren och vetenskapsjournalisten Ulrika Björkstén arbetar just nu med en bok om genetik och ras. På CEMFORs seminarium presenterar hon ett kapitel om hur GWAS-forskning – Genome Wide Association Studies – skapar och använder kategorier relaterade till ras och etnicitet.

Föranmälan krävs via länken här

Abstract 
Sedan kartläggningen av människans arvsmassa publicerades för över 20 år sedan har drömmen om att koppla komplexa egenskaper och sjukdomstillstånd till tydliga genvarianter grusats gång på gång. Samtidigt har nya möjligheter att kartlägga många individers hela arvsmassa lett till nya försök att hitta genetiska skillnader på gruppnivå som kan kopplas till skillnader i komplexa egenskaper mellan olika mänskliga populationer. Etnicitet har härigenom återinförts som en kategori inom biologisk forskning. 

Forskaren och vetenskapsjournalisten Ulrika Björkstén arbetar just nu med en bok om genetik och ras. På CEMFORs seminarium presenterar hon ett kapitel om hur GWAS-forskning – Genome Wide Association Studies – skapar och använder kategorier relaterade till ras och etnicitet. Metoderna, som först användes för att hitta genetiska markörer kopplade till längdskillnader mellan syd- och nordeuropéer, har successivt tillämpats för att leta efter en evolutionär bakgrund till skillnader i utbildningsnivå mellan olika populationer. Men vilken vetenskaplig validitet har egentligen dessa metoder? 

(Seminariet ges på svenska). 

 

Från längd till utbildningsnivå - Om GWAS och det mätbaras makt