Pandemi i det (sub) Arktiska Norr: En supradisciplinär och tvärvetenskaplig datainsamling om erfarenheter, resiliens och social mobilisering under Covid 19- pandemin med fokus på Norrbottens län 

  • Datum: –17.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: May-Britt Öhman, forskare på CEMFOR, presenterar sitt nya projekt med fokus på den pågående pandemin utifrån urfolksmetodologi, rasismstudier och genusforskning. 
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för Mångvetenskaplig Forskning om Rasism (CEMFOR)
  • Kontaktperson: May-Britt Öhman
  • Seminarium

Plats: Zoom Föranmälan krävs via länken här
För mer information besök Cemfors hemsida www.cemfor.uu.se.


 

Pandemi i det (sub) Arktiska Norr: En supradisciplinär och tvärvetenskaplig datainsamling om erfarenheter, resiliens och social mobilisering under Covid 19- pandemin med fokus på Norrbottens län