Contemporary anti-Jewish racism and constructions of ‘Swedishness’ – an approach to the study of antisemitism from the field of Critical Race Studies

  • Datum: –17.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Hansalbin Sältenberg, doktorand i genusvetenskap (Lunds universitet), presenterar sitt pågående forskningsprojekt om samtida anti-judisk rasism i Sverige.
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för Mångvetenskaplig Forskning om Rasism (CEMFOR)
  • Kontaktperson: Daniel Strand
  • Seminarium

Seminariet samordnas med Forum for Judiska Studier (Uppsala universitet).

Plats: Zoom - Föranmälan krävs via länken här
För mer information besök Cemfors hemsida www.cemfor.uu.se.
 

Contemporary anti-Jewish racism and constructions of ‘Swedishness’ – an approach to the study of antisemitism from the field of Critical Race Studies