Forskningsansökningsworkshop

  • Datum: –12.00
  • Plats: Zoom
  • Arrangör: Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS), Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR)
  • Kontaktperson: Claes Wrangel - Martha Middlemiss Lé Mon
  • Internt

Inbjudan till CRS och CEMFORs forskningsansökningsworkshop.

Arbetar du med en forskningsansökan som knyter an till CRS och CEMFOR:s expertisområden, t.ex. rasismforskning och/eller om religionens roll i samhället? 
Inför VR:s allmänna utlysning anordnar CRS och CEMFOR gemensam ansökningsworkshop, välkommen!

Anmäl intresse för deltagande till martha.middlemiss@teol.uu.se och till claes.wrangel@cemfor.uu.se.