Seminarium: Rasism i pedagogisk verksamhet – upptäcka, förstå och agera

  • Datum: –17.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Emma Arneback & Jan Jämte (Örebro universitet)
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism och Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.
  • Kontaktperson: Mehek Muftee
  • Seminarium

Uppsala universitet bjuder in till en öppen seminarieserie om rasism och förändringsarbete i skola och förskola.

Seminarierna riktar sig till studenter inriktade mot arbete med barn och unga (med blivande lärare som främsta målgrupp), liksom till yrkesverksamma lärare samt anställda vid Uppsala universitet.

Syftet med seminarieserien är att lyfta frågor kring rasism och initiera diskussion och reflektion. Vid tre seminarier har du möjlighet att lyssna till forskare och att ställa frågor och samtala om rasism i pedagogiska verksamheter.

Mer information hittar du här

Mötesrum i Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/67029101696