Boksläpp: Älven

  • Datum: –17.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Konstnär Eva Stina Sandling samtalar om sin senaste bok Älven med Patricia Lorenzoni, idéhistoriker och forskare vid CEMFOR. Inledare och moderator är May-Britt Öhman, forskare vid CEMFOR och ledare för forskningsprojektet Dálkke: urfolksperspektiv på klimat. 
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för Mångvetenskaplig Forskning om Rasism (CEMFOR)
  • Kontaktperson: May-Britt Öhman
  • Föreläsning

Barnen som lever där åtråvärda naturresurser finns, där exploateringar och hot i ett krympande livsutrymme tar plats i vardagen. I "Älven" berättas ur barnets perspektiv om när exploateringen av Lule älv kom till byn på 1950-talet. 

Plats: Zoom Password: 867658

Eva Stina Sandling är konstnär, bosatt i byn Porsi vid stora Lule älv. Ortsnamnet härstammar från det lulesamiska språket och berättar om forsen med sina skummande kaskader av vatten. Sandling arbetar med bild som språk. Material och teknik varierar, ibland tar sig ord och texter in i sammanhangen. Sandling har de senaste åren utforskat bilderboksmediet ur de norrbottniska glesbygdsbarnens perspektiv.

Eva Stina Sandling medverkar i filmen "Älven, min vän", Ambühl, 2018, där hon som en av fyra kvinnor längs Sveriges mest vattenkraftsutbyggda älv, berättar om sin relation till älven och om arbetet med boken. Såväl filmen som boken har erhållit stöd från forskningsprojektet Dálkke: urfolksperspektiv på klimat, ett projekt inom det Nationella forskningsprogrammet om klimat, finansierat av FORMAS.