Boksläpp: Migration och etnicitet: Perspektiv på mångfald i Sverige

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken sal 22-1017
  • Föreläsare: Medverkar: Mehrdad Darvishpour, Charles westin (red), Mehek Muftee, CEMFOR och Mattias Gardell, vetenskaplig ledare CEMFOR. Susanne Urban, Uppsala universitet
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för Mångvetenskaplig Forskning om Rasism (CEMFOR)
  • Kontaktperson: Claes T. Wrangel
  • Föreläsning

Denna tredje omarbetade upplaga ger en introduktion till den sociologiska forskningen om etnicitet och migrationsfrågor i Sverige.

Medverkande författare har uppdaterat sina bidrag. Åtta nya kapitel av stor aktualitet har tagits med, bland annat ett om antimuslimsk rasism (islamofobi) och dess konsekvenser. Boken består av tre delar. Del I tar upp teori om etniska relationer i förhållande till social stratifiering, integration och maktrelationer. Del II belyser villkoren för de fem nationella minoriteterna i Sverige. I del III beskrivs svensk invandrings- och flyktingpolitik, och ensamkommande ungdomars situation. Här behandlas även diskriminering på arbetsmarknaden, bostadssegregation, kriminalitet, migration och hälsa, heder, jämställdhet och maskulinitet samt medias konstruktion av invandrare. Migration och etnicitet riktar sig till studenter och forskare inom sociologi, socialt arbete och IMER.