Praktikant sökes - i Forum för Levande Historia

2017-12-04

Praktikplats i Forum för levande historias arbetsgrupp som samordnar och följer upp den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott

Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet med uppdrag att arbeta för demokrati och alla människors lika värde. Myndigheten har särskilt till uppgift att informera om Förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten. Det övergripande syftet är att stärka viljan att aktivt arbeta för alla människors lika värde.

Vi har våra lokaler i Gamla Stan i Stockholm, där cirka 35 personer arbetar. Vi har ett nationellt uppdrag och är därför verksamma i hela landet. Vi utför också ett omfattande internationellt arbete. Läs mer om oss på vår webbsida, www.levandehistoria.se.

Forum för levande historia har fått i uppdrag av regeringen att samordna och följa upp arbetet inom ramen för den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Nu finns möjlighet att göra praktik inom ramarna för uppdraget.

Vi söker dig som

  • Planerar göra praktik vårterminen 2018

  • Fokuserar på frågor som berör rasism i din utbildning

  • Studerar samhällsvetenskapligt ämne på mastersnivå

  • Söker en längre praktik, gärna 20 veckor

  • Är intresserad av styrningsfrågor och offentlig verksamhet

  • Kan uttrycka dig väl i tal och skrift

Arbetsuppgifter

  • Som praktikant vid Forum för levande historia ingår du i en arbetsgrupp bestående av två projektledare, en administratör och en kommunikatör

  • Du deltar vid interna och externa möten samt utåtriktade aktiviteter så som erfarenhetsutbyten om rasism och hbtq-fobi som vi arrangerar för andra myndigheter

  • Du får genomföra olika uppgifter kopplade till både uppdraget att samordna myndigheters arbete och att följa upp det. Vi hittar uppgifter som är lämpade för dig utifrån dina intressen. Det kan exempelvis vara att skriva rapporter eller underlag.

Forum för levande historia strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Därför eftersträvar vi en etnisk och kulturell mångfald bland våra medarbetare samt en jämn könsfördelning. Vi förutsätter att du delar våra värderingar kring demokrati och alla människors lika värde och rättigheter. Praktikavtal skrivs mellan myndigheten och ditt universitet.

Vill du veta mer eller ansöka till praktikplatsen?

För frågor om praktiken kan du kontakta Frida Mörtlund, biträdande projektledare på frida.mortlund@levandehistoria.se, 08-723 87 79 eller Mikael Öhman Almén, projektledare på mikael.ohman.almen@levandehistoria.se, 08-120 22 804.

Sista ansökningsdag är 2018-12-11. Skicka ditt cv och personliga brev via e-post till registraturen@levandehistoria.se. Ange diarienummer 2016/331. på din ansökan.

Välkommen med din ansökan!