"The president who symbolizes the revenge of the privileged" Patricia Lorenzoni, DN Kultur

2019-01-10

Presidenten som symboliserar de privilegierades revansch Patricia Lorenzoni, DN Kultur 2019-01-03. ("The president who symbolizes the revenge of the privileged").

"Mönstret blir tydligt. Bolsonaros starkaste fästen finns dels i de förhållandevis välmående delarna av landet, dels i de områden som med järnhand styrs av storgodsen. Den nya auktoritära högern i Brasilien är inte någon folklig missnöjesyttring. Den är de privilegierades revansch. Bedriften ligger i att ha lyckats kanalisera en mer allmän politisk vanmakt för att direkt tjäna de privilegierades intressen". 

The text is in swedish and the whole can be read here