Sveriges första rasismforskare med inriktning mot afrofobi

2017-06-22

Ylva Habel är nyanställd forskare på CEMFOR och är sveriges första rasismforskare med inriktning på afrofobi.

Forskarprofil