Patricia Lorenzoni, forskare från CEMFOR skriver i Sydsvenskan - "Politikern som fruktar muslimska kvinnor"

2018-04-03

Att en kommunpolitiker på detta sätt går ut och ekonomiskt hotar en kulturarrangör utifrån missnöje med ett arrangemang är i sig uppseendeväckande. Men vad har då de två samtalsdeltagarna Abdullahi och Doubakil gjort för att motivera dessa drastiska utspel?

Lorenzoni skriver; Det är svårt att frigöra sig från misstanken att problemet är hur Abdullahi och Doubakil både i ord och i klädsel manifesterar sin identitet som muslimska kvinnor. Deras sätt att ta plats i det offentliga kolliderar med gängse stereotyper av den beslöjade kvinnans förmodade underdånighet.
Hanna Högstedt själv beskriver sin film som ett försök att starta samtal kring vem som får tala från vilken position. Kontroverserna kring filmen vittnar om en oroande demokrati- och kultursyn hos vissa politiker. Men det har också blivit smärtsamt tydligt hur extremt villkorad din plats är, om du råkar identifiera dig som muslimsk kvinna.