Ledig tjänst vid SLU - Senior lecturer on rural development with a focus on migration and integration

2018-04-11

Universitetslektor i landsbygdsutveckling i Sverige och Europa med fokus på migration och integration på landsbygden

En anställning som universitetslektor ledigförklaras vid institutionen för stad och land. Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning vid avdelningarna agrarhistoria, landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling och miljökommunikation. Vid avdelningen för landsbygdsutveckling finns två ämnesområden: landsbygdsutveckling i det globala syd, samt landsbygdsutveckling med inriktning mot Sverige och Europa. Avdelningen har ett omfattande ansvar inom ett tvåårigt internationellt masterprogram (Rural Development and Natural Resource Management) och ett femårigt agronomprogram med inriktning mot landsbygdsutveckling.

Anställningen ger utrymme för egen forskning på minst 35% av tiden.

Läs mer på Ämnesbeskrivning

https://www.slu.se/