Porträtt i UNT om Professor Irene Molina - "Förorten är alltid i hennes tankar"

2018-05-02

PORTRÄTTET Uppsalaprofessorn, Irene Molina, trodde att hon skulle föreläsa om förorter på Dramaten i Stockholm. Men det visade sig vara helt fel. Istället fick hon ge sig ut på djupt vatten.

I sin avhandling ”Stadens rasifiering” från 1997 slår hon fast att det finns diskriminering och en hierarki på bostadsmarknaden och att den följer en rasistisk logik. Situationen har inte förändrats sedan dess.

– Bland annat diskrimineras unga och kvinnor som skilt sig; många av dem klarar inte av de höga månadskostnaderna som en ny bostad innebär. Längst ner i hierarkin återfinns de som är födda i utomeuropeiska länder. Medan de från Norden hamnar i toppen. De behöver inte nödvändigtvis vara födda i Sverige för att hamna överst. Bland de mest priviligierade finns personer från Tyskland och Danmark, säger hon, som studerat hur och var människor med ursprung i andra länder bor.

Hon konstaterar även att på 1960- och 70-talen då miljonprogramshusen byggdes fanns en tendens att bygga in segregationen.

– Nästan alltid ritade man in en bro eller annat som skiljde områden med hyresrätter ifrån de övriga, säger hon.

Uppsala Nya Tidning