Angrepp på vårt statsskick: Hot och våld mot muslimska församlingar är en rättighets- och demokratifråga, skriver Mattias Gardell i Aftonbladet

2018-07-08

Angrepp mot moskéer och muslimska församlingslokaler är angrepp mot de mänskliga rättigheterna och den grundlag som Sveriges demokratiska statsskick vilar på.

Att sex av tio muslimska bönelokaler har utsatts för fysiska angrepp; att två tredjedelar av landets muslimska församlingar mottagit hot; att åtta av tio representanter för muslimska föreningar upplever att det finns en hotbild mot landets moskéer, kan knappast uppfattas som en med grundlagen förenlig situation, utan som ett problem som åligger det allmänna att lösa.

Läs Mattias Gardells artikel i Aftonbladet.
Hela rapporten finns att läsa och ladda ner här.