Få utsatta väljer att anmäla hatbrott - Intervju/UNT med professor och vetenskaplig ledare för Centrum för Mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet

2018-11-15

Få utsatta väljer att anmäla hatbrott - UNT 14:08 | 2018-11-15

Varje år utsätts tusentals personer för hot och våld på grund av sin etniska bakgrund, sexuella läggning, religion eller hudfärg. Men långt ifrån alla anmäler hatbrott.

Enligt honom har gärningspersonen ofta inte någon som helst förkunskap om offret i fråga. Läs hela artikeln här

– Få gärningsmän grips så uppgifterna är osäkra. Att döma av de gärningspersoner jag talat med ser de sig själva som ordningsmän som har rätt att bestämma vilka som ska få röra sig i det offentliga rummet. Man har en uppfattning om att endast vita svenskar har rätt att vara där och man anser att man har ett "uppdrag".