OM OSS

Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) samordnar bred, metodologiskt öppen och mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet.

CEMFOR erbjuder forskare och forskarstuderande som intresserar sig för rasismrelaterad problematik en dynamisk forskarmiljö med egen finansiering och forskartjänster, gynnsam för koordination av projekt, teori- och metodutveckling och utbildningen av kommande generationer rasismforskare.

Beslut - Instruktion för Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism

CEMFORs sex pelare

  1. Forskning
  2. Forskningssamarbete
  3. kunskapsspridning
  4. Forskarskolan
  5. Databas för rasismstudier
  6. Plattform för samarbete

Vetenskapliga ledare

Professor Mattias Gardell.
Professor Irene Molina.

Våra forskare

Mehek Muftee 
Patricia Lorenzoni
Daniel Strand
May-Britt Öhman

Tomas Poletti Lundström
Gunilla Larsson
Jasmine Kelekay
Eva-Charlotta Helsdotter

AFFILIERADE FORSKARE
Minoo Alinia
Ulrika Dahl

Erik Hansson
Doron Eldar

Ylva Habel 
Karin Eriksson
Jan Therese Mendes
Anna-Sara Lind

Administrativ personal

Föreståndare Per-Erik Nilsson.
Kommunikatör Jeannette Escanilla.

Styrelsen

Universitetslektor Sandra Friberg (Juridiska fakulteten), tf. ordförande.
Universitetslektor Önver Cetrez (Teologiska fakulteten).
Universitetslektor Oscar Pripp (Historisk-filosofiska fakulteten).
Universitetslektor Memet Aktürk Drake (Språkvetenskapliga fakulteten).
Professor Anna Carita Evaldsson (Fakulteten för utbildningsvetenskaper).
Doktorand Maissa Al Adhami (doktorandrepresentant/Institution för kvinnors och barns hälsa).                     Doktorand Alexandra Lebedeva (Teologiska institutionen).

Internationellt vetenskapligt råd

Jobba hos oss! 

Lediga tjänster (just nu har vi inga lediga tjänster). 

Vi välkomnar också forskare med externfinansiering inom relevant forskningsområde till oss. Kontakta oss gärna! 

Kontakt: Per-Erik Nilsson, föreståndare.

Sök lediga jobb