OM OSS

Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) samordnar bred, metodologiskt öppen och mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet.

CEMFOR erbjuder forskare och forskarstuderande som intresserar sig för rasismrelaterad problematik en dynamisk forskarmiljö med egen finansiering och forskartjänster, gynnsam för koordination av projekt, teori- och metodutveckling och utbildningen av kommande generationer rasismforskare.

CEMFORs sex pelare

  1. Forskning
  2. Forskningssamarbete
  3. kunskapsspridning
  4. Forskarskolan
  5. Databas för rasismstudier
  6. Plattform för samarbete

Vetenskapliga ledare

Professor Mattias Gardell.
Professor Irene Molina.

Våra forskare

Ylva Habel 
Mehek Muftee 
Patricia Lorenzoni
Shahram Khosravi
Daniel Strand
Anne Kubai
May-Britt Öhman
Jan Therese Mendes

Anna-Sara Lind
Tomas Poletti Lundström

Gunilla Larsson

Administrativ personal

Föreståndare - Per-Erik Nilsson.
Kommunikatör - Jeannette Escanilla.

Styrelsen

Professor Irene Molina, ordförande (CEMFORKulturgeografiska institutionen).
Universitetslektor Önver Cetrez (teologiska fakulteten).
Universitetslektor Sandra Friberg (juridiska fakulteten).
Universitetslektor Oscar Pripp (historisk-filosofiska fakulteten).
Universitetslektor Memet Aktürk Drake (institutionen för nordiska språk).
Professor Anna Carita Evaldsson (fakulteten för utbildningsvetenskaper).
Doktorand Maissa Al Adhami (doktorandrepresentant/Institution för kvinnors och barns hälsa).      Doktorand Alexandra Lebedeva (teologiska institutionen)

Internationellt vetenskapligt råd

Jobba hos oss! 

Lediga tjänster (just nu har vi inga lediga tjänster). 

Vi välkomnar också forskare med externfinansiering inom relevant forskningsområde till oss. Kontakta oss gärna! 

Kontakt: Per-Erik Nilsson, föreståndare.

Sök lediga jobb